Romowie – wyzwania współczesności

Romologica.netWraz z Romologica.net zapraszamy serdecznie na spotkanie połączone z wykładem

Romowie – wyzwania współczesności

piątek, 31 stycznia 2014, g. 18:00
Pracownia Duży Pokój, Koszykowa 24/12, Warszawa

Co roku na polskich uczelniach kilkadziesiąt osób pochodzenia romskiego rozpoczyna studia. Od marca 2013 około 30 z nich, uczniów i studentów, współtworzy internetowy kwartalnik Romologica.net, poświęcony historii i kulturze Romów, ich współczesnej sytuacji, w tym sytuacji kobiet romskich. Niedługo portal zostanie rozbudowany o Wirtualny Tabor – pierwsze wirtualne muzeum prezentujące kulturę materialną Cyganów w formacie 3D. W Wirtualnym Taborze znajdą się eksponaty z Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz z dotąd niepokazywanych kolekcji prywatnych.

Podczas spotkania czeka nas wykład poświęcony kulturze i dziedzictwu materialnemu Romów wraz z prezentacją eksponatów z Wirtualnego Taboru (w wersji 3D), prezentacja rozbudowującego się portalu Romologica.net oraz kulisy powstania portalu i wirtualnego muzeum.

Prowadzenie:
Agnieszka Caban – kulturoznawczyni
Michał Kudła – informatyk-projektant

Wstęp wolny

Wydarzenie na Facebook’u.

Agnieszka Caban – urodzona w Lublinie, kulturoznawca, doktorantka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt”, redaktor naczelna „Kwartalnika Romskiego”, związana z czasopismem kulturaenter.pl. Animatorka kultury, autorka licznych publikacji o społeczności romskiej, pomysłodawczyni i inicjatorka wydarzeń społecznych i kulturalnych popularyzujących tematykę mniejszości narodowych i etnicznych, wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Cyganów/Romów, komunikacji międzykulturowej, programów społecznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Michał Kudła – urodzony w Radomiu, informatyk-projektant, programista, należy do grupy informatyków współtworzących portal społecznościowy, czasopismo internetowe i wirtualne muzeum.

Projekt „Romowie – wyzwania współczesności” jest organizowany przez Szkolny Związek Sportowy. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.