Rozpoczynamy projekt „Ja-aktywistka”

„Ja-aktywistka. Seminarium wspierające dla działaczek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych” to projekt szkoleniowo-inspiracyjny z częścią praktyczną skierowany do ukraińskich aktywistek z organizacji partnerskich: Fundacja Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich (MFEI) z Żytomierza i organizacji Platforma Inicjatyw Teplitsia ze Słowiańska. Główną fazą projektu będzie seminarium online, które odbędzie się w formie cotygodniowych spotkań przez cały wrzesień 2021 r. Szkolenie będą wspierały merytoryczne materiały audiowizualne i tekstowe. Poprzez pracę metodą projektu zakładającą różne formy pracy warsztatowej, będziemy szerzyli świadomości problemu wypalenia zawodowego pracowników trzeciego sektora, w szczególności kobiet, uczyli sposobów zapobiegania mu, a także metod i narzędzi służących wsparciu i wzmocnieniu aktywistek w ich codziennej pracy.

plakat informujący o szkoleniu w języku ukraińskim, grafika z głowami kobiet

Na szkoleniu uczestniczki nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające im działać ku poprawie warunków pracy w swoich organizacjach, co pośrednio przełoży się także na poprawę jakości realizowanych oddolnych inicjatyw lokalnych. W dalszej części projektu będą mogły wypróbować je w działaniu poprzez przygotowanie i realizacje procesu zmiany w swoich organizacjach.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.