Seminarium „Wokół maski i karnawału w Europie”

grafika ze zdjęciem postaci w czerwono-czarnym kostiumie i masce

Dlaczego społeczności lokalne w Europie coraz bardziej angażują się w organizację widowisk z użyciem masek i celebracji o charakterze karnawałowym? Jaka jest obecnie rola tych praktyk? Czy powrót ten jest zjawiskiem globalnym? Na czym polega karnawalizacja tradycji?

Do podzielenia się swoimi doświadczeniami zaprosiliśmy badaczy i badaczki fenomenu maski we współczesnym kontekście europejskim, zajmujących się karnawalistyką jako dziedziną naukową oraz etnologów i etnolożki prowadzących badania nad praktykami obrzędowymi w Polsce, Macedonii, Bułgarii, Chorwacji, Białorusi i Ukrainie.

Spotkanie organizowane jest przez warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.

Piątek, 24 listopada 2023, godz. 11.00-15.00 
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 Warszawa, wejście od ul. Kubusia Puchatka

Wydarzenie na Facebooku >>

WYSTĄPIENIA

Moja pierwsza maska
prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Instytut Kultury Polskiej UW

Rituals with masks in Macedonia, Bulgaria and Croatia
dr Vladimir Bocev, Muzeum Republiki Macedonii Północnej

Przebierańcy w białoruskich zwyczajach dorocznych i ich obecność w przekazie medialnym
dr Alena Leshkevich, Instytut Badań nad Kulturą UMCS

Przebierańcy zapustni w Polsce – perspektywa antropologiczna
dr Tadeusz Baraniuk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, PTL O/Warszawa

Ukraińskie Małanki
dr Justyna Laskowska-Otwinowska, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, PTL O/Warszawa

Karnawalizacja Urzecza
Mariusz Raniszewski, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Prezentacja książki „Zapusty na Kujawach. Szkice etnograficzne”
Zespół badawczy: Aniela Bocheńska, Michał Domański, Julia Duczmal, Alena Leshkevich, Julian Rosiński, Katarzyna Waszczyńska, Olga Załęska / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Prowadzenie spotkania: Amudena Rutkowska, PTL Oddział w Warszawie

Informacje o dostępności:
Chcielibyśmy, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Możliwe jest przyjście z psem przewodnikiem. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o maila na adres pracownia@etnograficzna.pl lub telefon 602727185, postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/550982/2022. Zadanie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.