„SPOTKANIE” i „Salaam Alaikum, Kargil!” w Londynie

fot. Marta Kotlarska

Marta Kotlarska – Anil

Miło nam poinformować, że wystawę Uli Kahul „Salaam Alaikum, Kargil!” oraz projekt Marty Kotlarskiej „SPOTKANIE” od jutra można oglądać w Montage Gallery w Londynie pod wspólnym tytułem „In Dialog”.

Celem wystawy jest pobudzenie refleksji nad rolą fotografii i video w postkolonialnej współczesności, w kontakcie z odmiennymi kulturami. Ekspozycja stawia także pytania o to, czy i w jaki sposób interwencja artystyczna może znaleźć zastosowanie jako metoda badawcza, zwłaszcza w kontekście ważnych współczesnych dylematów etycznych dotyczących charakteru stosunków międzykulturowych w dobie postkolonializmu i globalizacji. Postkolonializm próbuje walczyć z pozostałościami, jakie kolonializm odcisnął na kulturze. Kluczowi myśliciele postkolonialnego dyskursu dekonstruują teksty kulturowe, narracje i język, które w rzeczywistości są częścią kolonialnej spuścizny. Ukazują, że niektóre z nich do dziś stosowane są w budowaniu hierarchii, oraz jako narzędzie podporządkowywania, pomocne w ekonomicznej eksploatacji i negujące ideologicznie niezachodnie systemy wartości.

fot. Ula Kahul

Ula Kahul – Salaam Alaikum, Kargil!

Wystawa Kotlarskiej i Kahul pokazywana jest w różnych lokalizacjach, często poza głównym nurtem obiegu sztuki. W każdej lokalizacji artystki otwierają się na opinie publiczności, które wzbogacają ich autorefleksję nad projektami, niejednokrotnie kwestionując je, a tym samym zwrotnie je wzbogacając. Aktywny udział publiczności w artystycznych poszukiwaniach jest tutaj głównym kluczem do zrozumienia. Dialog z publicznością pobudza ciągłą refleksję nad etycznymi dylematami związanymi z prezentowanymi projektami. W ten właśnie sposób artystki próbują znaleźć drogę przenoszącą je i publiczność do świata prawdziwie post-kolonialnego, świata opartego na dialogu oraz wzajemnym szacunku, pozbawionego protekcjonalnego nastawienia.

Projekt Marty Kotlarskiej SPOTKANIE opiera się na spotkaniu artystki z Anilem Sharmą, nieżonatym mężczyzną, lat 28, który pracuje jako przewodnik górski w regionie Ladakh na północy Indii. Jest to region wysokogórski. Od rodzinnego miasta Anila oddziela pasmo Himalajów. Anil urodził się w tradycyjnej, dość ubogiej rodzinie hinduskiej z kasty braminów. Mieszka w miejscowości Manali w północnych Indiach, ale ponieważ jego rodzina należy do plemienia Swangla z Himchal Pradesh w Himalajach, przynależy on tym samym do kultury doliny Lahaul. By opowiedzieć i rozwinąć historię ich spotkania, Marta i Anil sięgają po zdobycze współczesnej technologii: komunikację przez Internet oraz video.
www.talkingwithanil.blogspot.co.uk

Projekt Urszuli Kahul „Salaam Alaikum, Kargil!” przenosi nas z kolei do małego miasteczka Kargil, też na północy Indii, blisko granicy z Pakistanem. Większość mieszkańców tej społeczności to muzułmanie szyici, ale spotkać można też przedstawicieli innych religii (buddyści, skihowie i hinduiści). Kargil stał się bardziej znany światu w późnych latach dziewięćdziesiątych, kiedy region ten stanął w centrum konfliktu zbrojnego między Indiami a Pakistanem. By poznać bliżej tamtejsze realia, Urszula zrezygnowała z czystej obserwacji uczestniczącej i subiektywnego tworzenia przedstawień. Do odkrywania i opowiadania o Kargilu zaprosiła wraz Grzegorzem Staniszewskim dzieci z miejscowej szkoły, by przy pomocy fotografii udokumentowały życie rodzinne mieszkańców Kargilu, oraz najważniejsze miejsce dla tamtejszej społeczności, czyli bazar.
www.ulakahul.com/salaam-alaikum-kargil

25 Maja – 14 Czerwca
The Montage Gallery
33 Dartmourth Road
Forest Hill
London SE23 3HN

Dokładne informacje o wystawie po angielsku na Facebook’u.

Więcej o wystawach i grudniowym wydarzeniu w Dużym Pokoju tu: Narracja otwarta, a może foto-dialog?

Wystawa „Salaam Alaikum, Kargil!” została wyprodukowane w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m.st. Warszawa.