Uniwersytecki system zniewolenia. Jak pochowaliśmy akademię

Czego bronią dziś osoby protestujące przeciwko nowemu ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego? Czy na polskich uczelniach po reformie nauki, w dobie konieczności komercjalizacji wyników i pogarszających się warunków pracy naukowczyń i naukowców, istnieje autonomiczna przestrzeń do prowadzenia wolnych badań naukowych? Bez wątpienia nastały ciężkie czasy dla akademii: zagrożona jest wolność badań oraz dostępność do wyższego wykształcenia, studenci coraz mniej się angażują w życie akademickie, a praca na uczelni staje się coraz bardziej sprekaryzowana. Co gorsza, tendencje niszczące polską akademię mogą być częścią większej siły, widocznej także na Węgrzech, w Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Chile – i wielu innych krajach.

Co my – społeczność akademicka, zatroskani obywatele, beneficjentki wiedzy naukowej – możemy zrobić, by odwrócić te procesy? Gdzie możemy szukać wolności? Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać w zróżnicowanym gronie badaczek i aktywistów związanych z akademią.

piątek 27 listopada 2020, godz. 19:00
Zapraszamy na relację na żywo na stronie na Facebooku Pracowni Duży Pokój.

Goście spotkania:
dr Piotr Cichocki
dr hab. Ryszarda Cierzniewska
Marcelina Cywińska
Gabriela Górska

Spotkanie poprowadzi:
Monika Helak

O gościach:
dr Piotr Cichocki – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i współzałożyciel Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzone przez niego projekty badawcze dotyczą nowych mediów w kontekstach postkolonialnych (Malawi w Afryce środkowej, wcześniej w społeczności Koori z Nowej Południowej Walii). Pracę naukową łączy z działalnością wydawniczą i producencką.

dr hab. Ryszarda Cierzniewska – pracuje w Akademii Ignatianum w Krakowie, wcześniej związana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pedagożka, laureatka konkursu „Nauczyciel na medal”, członkini Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.

Marcelina Cywińska – współzałożycielka grupy aktywistycznej „Wkurwione Polonistki”. Studentka III roku filologii polskiej, feministka i wegetarianka. W wolnym czasie pisze artykuły prasowe.

Gabriela Górska – z wykształcenia psycholożka społeczna, pisze doktorat nt. wykorzystania medytacji uważności w zachowaniach prospołecznych. Współzałożycielka stowarzyszenia Między Innymi, w ramach którego tworzy projekt „Możemy się nie zgodzić”. Ma on na celu rozładowywanie napięć prowadzących do budowania nadmiernej radykalizacji postaw i pogardy. Po pracy kanalizuje złość w punkowo-raperskim kobiecym zespole Do3xsuka.

Monika Helak – absolwentka socjologii w Kolegium MISH UW, doktorantka w Instytucie Socjologii UW, członkini zarządu Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, aktywistka Uniwersytetu Zaangażowanego, działaczka studenckiego samorządu oraz autorka kilku raportów dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce.

Wydarzenie na Facebooku

Współorganizatorzy spotkania:
Pracownia Duży Pokój
Ogólnopolski Protest Etnologii

W grafice wykorzystaliśmy fotografię autorstwa Piotra Wójcika.