Współczesne wyzwania w edukacji: Perspektywa psychologiczna na problemy edukacyjne i zdrowie psychiczne uczniów romskich

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na temat edukacji dzieci i młodzieży romskiej z Sonią Styrkacz, psycholożką, psychoterapeutką i badaczką.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 19:00 w formie relacji live na stronie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna na Facebooku.

Już teraz można dołączyć do wydarzenia >>

Podczas spotkania poruszę temat motywacji związanej z kontynuacją lub porzucaniem edukacji. Będę również rozważać, jaki wpływ antycyganizm ma na edukację uczniów romskich. Omówię metody pracy z uczniami, którzy doświadczyli traumy spowodowanej wykluczeniem społecznym. Poruszę kwestię największych wyzwań w obszarze edukacji uczniów romskich oraz mechanizmów psychologicznych, które wyjaśniają trudności w edukacji tych uczniów. W wystąpieniu będę bazować na badaniach dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży romskiej, a także na własnych badaniach, które realizowałam na zlecenie OBWE w 2019 roku. Przyjrzę się także tematowi trudności w dostępie do edukacji uczniów romskich z Ukrainy.

Sonia Styrkacz jest psycholożką, psychoterapeutką (CBT w trakcie certyfikacji) i badaczką. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim i obecnie kończy szkołę doktorską na Uniwersytecie Śląskim, przygotowując się do obrony doktoratów z pedagogiki i psychologii. Posiada kwalifikacje interwentki kryzysowej.
W trakcie swojej kariery akademickiej współpracowała jako wykładowczyni z uczelniami, takimi jak National Louis University School of Business, Uniwersytet Śląski. Jest również afiliowana naukowo z Uniwersytetem Śląskim. Zawodowo zajmowała się szerokim zakresem konsultacji psychologicznych w różnych instytucjach, w tym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Współpracowała z klinikami zdrowia psychicznego, prowadząc diagnostykę dla dzieci i młodzieży oraz dostarczała opinie eksperckie dla Sądów Rodzinnych.
Jej doświadczenie badawcze obejmuje projekty dla organizacji międzynarodowych, takich jak OBWE, UNICEF, International Care i Women’s Refugees. Współpracuje również z Ośrodkiem Badań nad Migracjami, Centrum Badań nad Romami na Uniwersytecie Śląskim oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych. Jest członkinią Ian F. Hancock Institute for Romani Research, Documentation & Archive Center w Mersin, Turcja.
Była odpowiedzialna za zarządzanie projektem UNICEF w ramach MHPSS (2022-2023) dla Romów ukraińskich w Fundacji w Stronę Dialogu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na elementach dekolonizacji. Jako Erasmus Mobile Researcher przeprowadziła badania jakościowe dla projektu SCIEX – Erasmus+. Jej prace badawcze koncentrują się na eksploracji zjawiska Gypsy Life Style – kulturowe przywłaszczenie i tożsamość, relacje partnerskie i rodzinne w kontekście kulturowym, tożsamość społeczna, etniczna i kulturowa oraz dekolonizacja badań edukacyjnych w kontekście społeczności romskiej. Uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach, rozwijając swoje umiejętności w zarządzaniu projektami, terapii uzależnień, treningach behawioralnych i prawach człowieka.

Współpracuje z takimi instytucjami, jak:
Uniwersytet Warszawski – Centrum Badań nad Uprzedzeniami – http://cbu.psychologia.pl/zespol/sonia-styrkacz/ Uniwersytet Warszawski – Centrum Badań nad Migracjami – https://www.migracje.uw.edu.pl/zespol/sonia-styrkacz/ Uniwersytet Śląski – Centrum Badań nad Romami – https://us.edu.pl/nauka-i-badania/centra-badawcze/cbr/zespol/

Nagranie ze spotkania jest już dostępne na kanale YouTube.

______________________________________

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady U.S.A. w Polsce.

This lecture was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the authors and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.