Wystawa Polskie ślady w Macedonii

Wystawa Polskie ślady w Macedonii

Wystawę można oglądać do 10 lutego 2013 na I piętrze w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a.

Pomysł projektu i koordynacja działań: Małgorzata Czyżewska i Magdalena Turkowska
Zespół badaczy: Agnieszka Miłkowska, Aleksandra Foryś, Magdalena Turkowska, Małgorzata Czyżewska, Marta Gapińska i Michał Głuszek
Koncepcja wystawy: Małgorzata Czyżewska, Magdalena Turkowska
Redakcja językowa: Kaja Kojder-Demska, Michał Głuszek
Konsultacja merytoryczna: prof. Anna Engelking, dr Maciej Falski
Tłumaczenie: Aleksandra Mijakoska
Projekt wystawy: Kamila Tyniec
Strona internetowa: Michał Szota

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. Projekt jest finansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.