110 urodziny Witolda Dynowskiego

prof. Witold Dynowski

prof. Witold Dynowski

110 lat temu w Chinach urodził się Witold Dynowski, patron naszego Stowarzyszenia.

Należał do grona uczniów prof. Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej, Matki Założycielki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ten polski etnolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego był kierownikiem Katedry Etnologii i Etnografii UW w latach 1949-1973.

Nie bez przyczyny został naszym patronem – słynął ze swojej wiary w młodych ludzi i ich potencjał. Więcej o Witoldzie Dynowskim i naszych motywacjach przy wyborze patrona tutaj.