Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności w pigułce

araa_w_pigulce_acz

Warsztaty ARAA 2013, fot. Anna Czyżewska

Zapraszamy na jednodniowy otwarty warsztat szkoleniowy na zakończenie projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności – ARAA 2013.

ARAA w pigułce to esencja wiedzy i doświadczeń z zakresu planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych.

Warsztat kierujemy do tych, którzy/które chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe, a nie mają czasu/możliwości na udział w długotrwałych projektach.

Zapraszamy członków i członkinie, współpracowników i współpracowniczki, wolontariuszy i wolontariuszki warszawskich organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne i społeczne.

W planie mamy:

  • Czym jest dobry projekt kulturalny lub społeczny?
  • Jak pracować metodą projektu?
  • Jak przyczyniać się realizowanym projektami do zmian w społecznościach lokalnych?
  • Jak zaplanować projekt?
  • Jak napisać wniosek o grant?
  • Jak przygotować budżet?

Warsztat poprowadzą członkinie „Pracowni Etnograficznej” – Ania Czyżewska i Kamila Tyniec.

Kiedy: 19 grudnia (czwartek), godz. 9-16

Gdzie: Pracownia Duży Pokój, ul. Koszykowa 24/12, Warszawa

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnicy zobowiązani są do obecności podczas całego warsztatu. Przewidujemy godzinną przerwę obiadową (we własnym zakresie). Zapewniamy drobny poczęstunek podczas przerw kawowych.

Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o wypełnianie ankiet zgłoszeniowych dostępnych poniżej do godziny 15:00 17.12.2013 (wtorek).

logotypy_araa_wszytkie
Warsztat odbywa się w ramach projektu AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.