Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży – promocja książki

Co dzieci i młodzież mówią na temat współczesnych narzędzi i technologii psychiatrycznych?

W jaki sposób rozwój neuronauki zmienia status psychiatrii i życie młodych osób z diagnozami psychiatrycznymi?

Czy związane z zaburzeniami doświadczenia młodych ludzi są różne w zależności od pozycji społecznej, kapitału symbolicznego i ekonomicznego ich rodzin?

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW, Wydawnictwo Oficyna Naukowa oraz Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne
zapraszają na spotkanie z cyklu dzieci / granice / etnografie
promujące książkę

Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży

(red. Anna Witeska-Młynarczyk, 2018, Wydawnictwo Oficyna Naukowa)

Czwartek 4.10.2018, godz. 17:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)

Gośćmi spotkania będą:
Tomasz Kot Stowarzyszenie Integracja
Magda Radkowska-Walkowicz IEiAK UW
Marta Rakoczy IKP UW
Jakub Tercz OSF-P
oraz redaktorka książki Anna Witeska-Młynarczyk

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO-2015/16/S/HS3/00150 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania statutowe Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.