Artykuł o etnograficznych mapach bliskich terytoriów

W najnowszym tomie „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (nr 60, 2021) znajdziecie teks na temat naszych działań:

Anna Bińka, Kaja Kojder, Helena Patzer, Małgorzata Wojtaszczyk
„Etnograficzne mapy bliskich terytoriów. Przestrzeń wsi oczami społeczności lokalnej”

Artykuł prezentuje mapy etnograficzne, które zostały stworzone w ramach dwóch projektów Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, realizowanych w społecznościach lokalnych na Podlasiu i na Krajnie. W artykule pokazujemy, jak przebiegał proces powstawania map w badanych miejscowościach. Pomimo różnic łączy je fakt, że powstały dzięki współpracy etnografek z mieszkańcami miejscowości, a przedstawione na nich treści wyłoniły się dzięki wspólnemu przyglądaniu się lokalnemu dziedzictwu. Celem artykułu jest refleksja nad mapami etnograficznymi jako narzędziem pracy ze społecznościami lokalnymi i jako sposobem na oddanie głosu mieszkankom i mieszkańcom. Zastanawiamy się, jakie zalety ma wykorzystanie tego narzędzia oraz z jakimi wiąże się wyzwaniami. Skłania nas to też do refleksji nad charakterem wiedzy zdobytej i przedstawionej w ten sposób, a także nad wpływem naszych działań na badane społeczności.

Zawartość tomu dostępna jest na Akademickiej Platformie Czasopism oraz na stronie czasopisma.

Zachęcamy do lektury!