Białorusko-polska współpraca muzealna

seminarium_muzealnicze

Seminarium Muzeum Aktywne w Mińsku w 2012 roku.

Zapraszamy na seminarium „Białorusko-polska współpraca muzealna” w ramach projektu „Muzeum Aktywne. Wizyta studyjna białoruskich muzealników w polskich muzeach”.

„Muzeum Aktywne. Wizyta studyjna białoruskich muzealników w polskich muzeach” to ośmiodniowa wyprawa 12 białoruskich muzealników, podczas której poznają doświadczenia polskich muzeów w zakresie tworzenia kolekcji, konserwacji, ale także prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej. Grupa weźmie też udział w różnego rodzaju warsztatach i wspólnie z polskimi muzealnikami przygotuje projekty działań łączących muzea obu krajów.

Chcemy, by ta wizyta stała się przyczynkiem do rozwoju białorusko-polskiej współpracy muzealnej. Seminarium będzie ku temu okazją – czasem i przestrzenią do zainicjowania przyszłych wspólnych działań.

Zapraszamy:

  • muzealników i muzealniczki, szczególnie pracowników muzeów etnograficznych i muzeów skansenowskich;
  • animatorów i animatorki kultury;
  • działaczy i działaczki ngo;
  • akademików i akademiczki.

Będzie okazja:

  • poznać białoruskich muzealników i muzealniczki;
  • poznać sytuację białoruskiego muzealnictwa;
  • nawiązać kontakty z białoruskimi instytucjami kultury;
  • porozmawiać o swoich pomysłach;
  • zaplanować wspólne białorusko-polskie działania muzealne lub na pograniczu muzealnictwa i animacji.

Kiedy i gdzie:
27 września, piątek, w godzinach 13.00 – 19.00
Pracownia Duży Pokój, ul. Koszykowa 24/12

Ze strony białoruskiej będą obecni pracownicy i pracowniczki m.in. takich instytucji:

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenia: muzeum.aktywne@gmail.com. W mailu prosimy o krótką informację, czym Państwo się zajmują i z jakimi instytucjami jesteście związani.

Zapewniamy poczęstunek. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Wizyta studyjna jest częścią programu „Muzeum Aktywne” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” i programu Study Tours to Poland.
Partnerem projektu jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
Patronat medialny nad projektem objął portal SKANSENY.NET.