Co pozostało z Ziem Odzyskanych? Dyskusja

Zapraszamy na spotkanie o dzisiejszej tożsamości, polityce i wyzwaniach na dawnych Ziemiach Odzyskanych!

Grafika z informacjami o wydarzeniu oraz plakatem propagandowym: Ziemie Odzyskane przyszłość Polski.

Tereny włączone do Polski po II wojnie światowej na podstawie ustaleń pokoju poczdamskiego, nazywane wówczas Ziemiami Odzyskanymi, stanowią niemal ⅓ obecnej powierzchni Polski. Choć pisano o nich wiele, w debacie publicznej stosunkowo rzadko pojawia się problem współczesnego znaczenia powojennych zmian polityczno-społecznych dla Ziem Zachodnich i Północnych (ZZiP). Podczas dyskusji przyjrzymy się, w jakim stopniu zjawisko Ziem Odzyskanych nadal odbija swoje piętno na społecznościach, krajobrazie oraz polityce na ZZiP.  

Czy możemy mówić o nich jako o regionie? W jakim stopniu jest to fenomen wyjątkowy, a w jakim typowy dla powojennej Europy? Jak wyglądała polityka kolejnych władz centralnych wobec ZZiP nie tylko w okresie Polski ludowej, ale również po 1989 r.? Czy (po)niemieckie dziedzictwo, rzeczy i krajobrazy łączą poszczególne regiony dawnych Ziem Odzyskanych?

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania wraz z zaproszonymi gośćmi: dr Karoliną Ćwiek-Rogalską, prof. Robertem Trabą oraz dr. Tomaszem Hutschem. Spotkanie poprowadzi Maciej Zawistowski.

poniedziałek 18.12 godz. 18:30
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, Warszawa
(wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

W spotkaniu wezmą udział:

dr Karolina Ćwiek-Rogalska – etnografka i bohemistka, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. Bada ludzi i archiwa w poszukiwaniu zmian, przemieszczeń i nieoczekiwanych następstw. Opublikowała książkę „Zapamiętane w krajobrazie” (Warszawa 2017), poświęconą historii jednej małej wioski, w której Czesi pozbyli się „swoich” Niemców. Jako laureatka konkursu Starting Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pracuje nad projektem o duchach na „Ziemiach Odzyskanych” i czechosłowackim pohraničí.

prof. Robert Traba – zawodowo profesor nauk społecznych i historyk; pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie, dr h.c. Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle- Wittenberdze (2023). Społecznie animator kultury, m.in. twórca olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa(1990) i Fundacji „Borussia” (2006), ponad 20 lat redaktor naczelny czasopisma „Borussia”. Wśród ponad 30 publikacji książkowych najważniejsze to Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w Prusach Wschodnich (cztery wydania, ostatnie 2022) oraz dziewięć tomów Polsko-niemieckich miejsc pamięci (wspólnie z Hansem Henningiem Hanem). Obecnie koncentruje się na historii kulturowej, pamięci społecznej oraz trudnym dziedzictwie w wymiarze regionalnym i europejskim. Autobiograficznie: urodzony na Mazurach jako syn reemigrantów z Francji, zob. Węgorzewski palimpsest, KARTA, 2022, nr 113 (zima); po 25 latach peregrynacji jako miejsce do życia w 2018 r. wybrał Olsztyn na Warmii.

dr Tomasz Hutsch naukowiec i menadżer, nauczyciel akademicki. Śląski działacz regionalistyczny, Członek Zarządu Stowarzyszenia Regios oraz Lider Centrum Regionalizmu Obywatelskiego, a także członek zarządu DFK Oppeln-Zentrum. Propagator koncepcji śląskości postnarodowej oraz publicysta w regionalnych czasopismach oraz portalach, piszący w języku polskim i śląskim.

Poprowadzi je:

Maciej Zawistowski – Student historii II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent I stopnia historii oraz etnologii i antropologii w ramach Kolegium MISH UW. Zajmuje się problematyką Ziem Odzyskanych, historią mówioną, studiami nad pamięcią i dziedzictwem, a także muzealnictwem. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, tutor i członek Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Dolnoślązak z urodzenia, Kresowianin z pochodzenia. 

Informacje o dostępności:

Staramy się, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Możliwe jest przyjście z psem przewodnikiem. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o maila na adres pracownia@etnograficzna.pl lub telefon 602727185, postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/550982/2022. Zadanie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.