Czas na dziewczyny: młode migrantki w Sudanie

Fotografia dziewcząt w ChartumieSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, podczas którego dr Katarzyna Grabska opowie o projekcie badawczym dotyczącym migracji dziewcząt i młodych kobiet.

czwartek 25 czerwca 2015, godz. 18:30
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Dlaczego młode dziewczyny migrują? W jaki sposób wpływa to na ich życiowe decyzje związane z edukacją, małżeństwem, pracą? Na ile migracja jest sposobem realizacji życiowych aspiracji? Czy może wpłynąć na umocnienie pozycji dziewcząt w społeczeństwie i w rodzinie? W jakim stopniu dziewczyny mogą poprawić sytuację swoich bliskich? Na te i inne pytania odpowie dr Katarzyna Grabska, prezentując wstępne wyniki badań etnograficznych prowadzonych w Sudanie, w ramach projektu badawczego (2014-2016) finansowanego przez Swiss Network of International Studies, który zajmuje się problematyką migracji dziewcząt w Etiopii i Bangladeszu, jak również migracji z Etiopii i Erytrei do Sudanu.

Spotkanie poprowadzi Kamila Fiałkowska.

Dr Katarzyna Grabska jest antropolożką społeczną specjalizującą się w tematyce uchodźczej i migracyjnej, przede wszystkim w Sudanie Południowym, Sudanie Północnym i w Egipcie. Zajmuje się przemianami społecznymi (gender, generations) w kontekście wojen, przesiedleń ludności i migracji. Obecnie jest kierowniczkś projektu Time to look at girls: adolescent girls’ migration and development sponsorowanego przez SNIS. Pracuje na wydziale antropologii społecznej studiów rozwojowych na Graduate Institute of International Studies (IHEID) w Genewie i jest badaczką w Global Migrations Centre (IHEID), jak również Ahfad University for Women w Sudanie i CEDEJ (francuskie centrum nauk społecznych) w Chartumie. Jest ostatnia książka, zatytułowana „Gender, Home and Identity: Nuer repatration to South Sudan” została wydana przez James Currey w 2014.

Kamila Fiałkowska – doktorantka w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, zainteresowana głównie emigracją Polaków oraz zmianami w obszarze relacji rodzinnych i gender wskutek migracji.

Wydarzenie na Facebooku

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.