Dokąd podróżujemy? Warsztat o turystyce

Zaproszenie: Dokąd podróżujemy?Dokąd podróżujemy? Warsztat o turystyce

poniedziałek, 9 grudnia, godz. 19:00
Pracownia Duży Pokój

Współczesna mobilność jest zjawiskiem społecznym bez precedensu w historii. Do drugiej połowy XX w. ludzie nie poruszali się w przestrzeni na taką skalę jak dziś. Z reguły również nie czynili tego dla przyjemności. Narodziny turystyki są wyrazem i czynnikiem niezwykle istotnych przemian społeczno-kulturowych i gospodarczych na całym świecie. Wakacyjne wyjazdy stały się częścią biografii każdego z nas. Pozostaje pytanie dlaczego tak się dzieje i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Podczas warsztatów postaramy się poddać refleksji nasze praktyki turystyczne i skonfrontować je z rozwiązaniami teoretycznymi bądź przykładami turystycznego działania opisywanymi przez badania społeczne i kulturowe.

Spotkanie poprowadzą:
Małgorzata Owczarska
antropolożka kultury
Paweł Cywiński
orientalista, kulturoznawca
Marysia Złonkiewicz
bałkanistka, kulturoznawczyni
Twórcy projektu: post-turysta.pl

Wstęp wolny

Wydarzenie na Facebook’u.

Małgorzata Owczarska – antropolożka kultury, doktorantka SNS IFiS PAN. Prowadziła badania terenowe na Litwie, w Polsce i Polinezji Francuskiej. Interesuje się antropologią mobilności, w tym turystyki, badaniami postkolonialnymi oraz współczesnymi ruchami odnowy kulturowej i ochrony środowiska na Pacyfiku.
Paweł Cywiński – orientalista, kulturoznawca, doktorant WGiSR oraz Artes Liberales UW. Naukowo zajmuje się teorią turystyki, tematyką kolonialną oraz postkolonialną, światem arabskim, problematyką państw nieuznanych i upadłych. Prowadził badania terenowe w Nepalu. Redaktor działu „Poza Europą” w Magazynie Kontakt i współtwórca projektu post-turysta.pl.
Marysia Złonkiewicz – bałkanistka, kulturoznawczyni, studentka slawistyki UW i turystyki i rekreacji AWF. Zajmuje się teorią stereotypizacji w turystyce, analizą przewodników turystycznych. Badała współczesne przemiany w społeczeństwie bośniackich muzułmanów w Sarajewie. Współtwórczyni projektu post-turysta.pl.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt „Pracownia Koszykowa” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.