Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią

Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią

Tym razem to tubylcy zostali poproszeni o uprawianie etnografii. Terenem badawczym jest współczesna Polska i formy opieki nad dziećmi oddzielonymi od rodzin biologicznych. Tubylcami zaś są osoby bezpośrednio zaangażowane w opiekę nad dziećmi: matki adopcyjne, opiekunki i opiekunowie zastępczy, osoba prowadząca „rodzinny dom wariatów”, arterapeutki, psychologowie pracujący z dziećmi i młodzieżą. Przez ostatnie kilka miesięcy spotykali się z antropolożkami, czytali, rozmawiali i pracowali nad tekstami autoetnograficznymi. Zapraszamy do wysłuchania ich fragmentów oraz do dyskusji na temat doświadczeń i przemyśleń, które stały się punktem wyjścia dla tego eksperymentu. 

Projekt realizowany jest w ramach grantu Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja – perspektywa antropologiczna prowadzonego przez dr hab. Ewę Maciejewską-Mroczek z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt finansuje Narodowe Centrum Nauki. 

W dyskusji wezmą udział: Magdalena Radkowska-Walkowicz (moderacja), Anna Guzek, Zbigniew Janus, Anna Krawczak, Elżbieta Matusiak, Beata Potocka, Anna Witeska-Młynarczyk. 

czwartek 10.12.2020 godz. 17:30
LIVE na Facebooku Pracowni Duży Pokój

Dołącz do wydarzenia!

Goście wydarzenia:

Zbigniew Janus – ojciec trzech dorosłych córek i trzydzieściorga dzieci zastępczych, z którymi miał przyjemność przebywać na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. 

Anna Krawczak – antropolożka, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian, matka zastępcza i adopcyjna, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW.

Elżbieta Matusiak – matka, żona, opiekunka, trenerka, pedagożka społeczna. Od 15 lat prowadzi w Krakowie Rodzinny Dom Dziecka Mały Książę. Lubi działania z młodzieżą. Prezeska Fundacji PROJEKT ROZ. 

Beata Potocka – pedagożka, prowadząca rodzinny dom dziecka, mama zastępcza i adopcyjna sześciu córek.

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz. – antropolożka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. 

dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk – antropolożka, inicjatorka grupy dyskusyjno-piszącej „Autoetnografia praktyk opieki”, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. 

Współorganizatorzy:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW,
Interdyscyplinarny Zespół badań nad dzieciństwem,
Pracownia Duży Pokój,
Oczy i Obiektywy.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.