Dziecięce doświadczenia ADHD – Promocja i dyskusja wokół książki

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW
Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne
oraz Oficyna Naukowa

zapraszają na spotkanie z cyklu dzieci / granice / etnografie

promujące książkę
Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej
Anna Witeska-Młynarczyk, Oficyna Naukowa, 2019

14 maja 2019, godzina 17:30
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Piotr (8 lat): Ale czemu tak cały czas siedzi odwrócony?
Ja: No czemu? Właśnie zastanawiamy się.
Kasia (8 lat): Bo się obraził na nauczycielkę.
Ja: Za co?
Piotr: Nie, on ma chorobę!
Kasia: Jak to się nazywało właśnie?
Piotr: ADHD.

Fragment rozmowy zapisany podczas badań przeprowadzonych w szkole podstawowej z uczniami drugiej klasy wprowadza nas w klimat etnografii, w której traktuję głosy dzieci poważnie, wsłuchuję się w nie po to, by opowiedzieć, czym w ich doświadczeniach i wyobrażeniach jest ADHD. O swoich badaniach piszę zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Moim celem był gęsty opis współczesnych spotkań dziecięcych z psychiatrią i psychologią. Pytanie, na które chciałam choć w części odpowiedzieć, dotyczyło tego, jak ADHD jest doświadczane w przeciętnym polskim mieście, jak wyglądają wysiłki dzieci, rodziców, nauczycieli, psychiatrów, psychologów czy pedagogów, mających dostęp do ADHD jako do zasobu, dzięki któremu mogą porządkować swoje światy. Starałam się też pokazać, że ADHD, jako jednostka diagnostyczna, jest zasobem specyficznym i trudnym. Jest bardzo „pojemna”, ale przez to też dużo w niej niepewności i zmienności. Można powiedzieć, że w tej pracy jednostka diagnostyczna stała się jednym z bardziej skomplikowanych bohaterów.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Lubańska. O książce rozmawiać będą Tarzycjusz Buliński, Ewa Maciejewska-Mroczek, Michał Wróblewski i Anna Witeska-Młynarczyk. Wspólnie zastanowimy się m.in. nad współcześnie dostępnymi formami bycia dzieckiem, nad rolą etnografii w przedstawianiu dziecięcych spotkań z medycyną i psychologią, nad tym, czym jest „głos” dzieci, jak do niego docierać i jak go reprezentować oraz dlaczego i jak pisać o badaniach naukowych dla dzieci.

Goście spotkania:
Dr Magdalena Lubańska (prowadząca) – antropolożka, pracowniczka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Dr hab. Tarzycjusz Buliński – antropolog, pracownik Instytutu Archeologii
i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się antropologią edukacji, teorią i metodologią antropologii oraz antropologią dziecka. Prowadził badania wśród Indian Amazonii. Autor publikacji: Szkoła w amazońskiej puszczy (2018).
Dr Ewa Maciejewska-Mroczek – doktor socjologii, polonistka i amerykanistka. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. W pracy naukowej interesuje się miejscem i rolą dzieci we współczesnej kulturze. Autorka książki Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka (2012).
Dr Michał Wróblewski – socjolog i filozof, adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor publikacji: Medykalizacja nadpobudliwości. Od globalnego standardu do peryferyjnych praktyk (2018). Prowadzi badania w ramach socjologii medycyny, zdrowia i choroby oraz studiów nad nauką i techniką.
Dr Anna Witeska-Młynarczyk – antropolożka, współpracuje z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, działa w Interdyscyplinarnym Zespole Badań nad Dzieciństwem UW. Zajmuje się antropologią medyczną, w tym w szczególności antropologią psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO-2015/16/S/HS3/00150.