Dziecko, in vitro, społeczeństwo- nagranie dyskusji wokół książki

Co to znaczy być „dzieckiem z in vitro” we współczesnej Polsce? Czy taki sposób poczęcia ma znaczenie?

Spotkanie wokół książki: Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne
(pod red. A. Krawczak, E. Maciejewskiej-Mroczek, M. Radkowskiej-Walkowicz, 2018, Wydawnictwo Oficyna Naukowa).

W spotkaniu wzięli udział:

Elżbieta Korolczuk, socjolożka (Uniwersytet Södertörn w Szwecji)
Paweł Łuków, filozof (Uniwersytet Warszawski)
Barbara Szczerba, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Nasz Bocian
dyskusję poprowadziła Agnieszka Kościańska

W nagraniu wykorzystano film „Jak zaczęła się Twoja historia” 
ZDJĘCIA I MONTAŻ: Maksymilian Chałupko POMYSŁ: Małgorzata Kowalewska WYSTĄPIŁY: Małgorzata Kowalewska, Marta Socha, Ewa Wysocka REALIZACJA DZIĘKI: Stream Online Studio i Domofonia

Pracownia Warecka – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Książka powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/E/HS3/01024.