Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka

konferencja: Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowiekaOd NSZZ „Solidarność” i wydarzeń ’89 roku, poprzez fabryki i dokumenty archiwalne, aż po chleb
sarmacki sprzedawany w jednej z lokalnych toruńskich piekarni – podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji organizowanej przez Wydział Historyczny i Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu omówione zostały najróżniejsze przejawy dziedzictwa kulturowego. Jagna Jaworowska, antropolożka biorąca udział w projekcie Pracowni Etnograficznej Domki fińskie – pamięć osobista, historia, współczesność, podczas konferencji opowiedziała o przeszłości, teraźniejszości i najbliższej przyszłości osiedla na Jazdowie.

Konferencja Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka odbyła się 7 i 8 kwietnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Większość prelegentów stanowili akademicy z całej Polski zajmujący się różnorodnymi materialnymi i niematerialnymi wymiarami dziedzictwa, choć referaty wygłosili także reprezentanci Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Poruszano takie zagadnienia jak percepcja dziedzictwa we współczesnym społeczeństwie, sposoby propagowania wiedzy o przeszłości czy wpływ kontekstu prawno-administracyjnego na praktykę zajmowania się zabytkami w Polsce. (Program konferencji)

Domek fiński, Osiedle Jazdów. fot. Jagna Jaworowska

Osiedle Jazdów. fot. Jagna Jaworowska

Reprezentująca nasze Stowarzyszenie Jagna Jaworowska wygłosiła wystąpienie Dziedzictwo nie równa się zabytkowi. Różne sposoby wartościowania osiedla domków fińskich na warszawskim Jazdowie. Przekonywała, że przy ocenie znaczenia obiektów materialnych warto brać pod uwagę także ich aspekty niematerialne – nacechowanie symboliczne oraz relacje, w jakie wchodzą z nimi członkowie lokalnych społeczności. Przybliżyła zebranym historię osiedla na Górnym Ujazdowie i opowiedziała o konflikcie dotyczącym przyszłości tego miejsca. Opisała argumenty zwolenników i przeciwników likwidacji domków fińskich. Podkreśliła, że trwające konsultacje społeczne, o ile zostaną dobrze przeprowadzone, mogą pomóc połączyć „wymierne” szacunki materialnej wartości Jazdowa z „niewymiernym” wartościowaniem kulturowo-społecznym.

Więcej o Jazdowie można dowiedzieć się na stronie domkifinskie.etnograficzna.pl.