Zaproszenie na seminarium „Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym – Dziedzictwo na nowo”

Zapraszamy nauczycieli, muzealniczki, animatorów, edukatorki, studentów oraz wszystkie osoby, które chciałyby zacząć działania w zakresie edukacji młodzieży w obszarze dziedzictwa kulturowego na seminarium Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym.

W ciągu 10 dni poprzez wizyty studyjne w wiodących muzeach, warsztaty i wykłady prowadzone przez teoretyków oraz praktyków – pracowników naukowych, muzealników i działaczy organizacji pozarządowych – poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie  koncepcji, metod i narzędzi niezbędnych w pracy edukacyjnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe informacje nt. seminarium znajdą Państwo w zaproszeniu.

Seminarium organizuje Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna wspólnie z Fundacją Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich z Żytomierza i Asociatia Obsteasca Comitetul National ICOM Moldova z Kiszyniowa, przy wsparciu programu Erasmus+ i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej

Możesz skontaktować się z nami także pod adresem DziedzictwoNaNowo@gmail.com

 

Patronat honorowy Narodowe Centrum Kultury

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

Program seminarium

Informacje organizacyjne

Pracę każdego dnia seminarium rozpoczynamy ok. godz. 10:00. Każdy dzień kończymy ok. godz. 18-19 spotkaniem podsumowującym. W trakcie dnia przewidujemy przerwy kawowe, lunch oraz kolację.

Miejsce

Seminarium odbywa się w Warszawie w Pracowni Duży Pokój (ul. Warecka 4/6 – koło metra Nowy Świat Uniwersytet), a także w siedzibach poszczególnych instytucji, które planujemy odwiedzić.

Kalendarz wydarzeń:

Dzień 0 – Niedziela, 27.05

 • Przyjazd do hostelu we własnym zakresie (zakwaterowanie możliwe jest od godz. 15:00) i czas wolny

Dzień 1. – Poniedziałek, 28.05

 • 10:00-11:45 Wprowadzenie i integracja, Prowadzenie: Joanna Kościańska, Justyna Szymańska, Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Przerwa kawowa
 • 12:00-15:00 Teorie i pojęcia: czym jest dziedzictwo? Prowadzenie: dr Ewa Klekot z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Lunch
 • 16:00-18:00 Wywiad etnograficzny jako narzędzie pracy z lokalnym dziedzictwem kulturowym, Prowadzenie: Justyna Orlikowska, Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • 18:30-19:30 Audioprzewodniki: Interaktywny spacer po wybranej dzielnicy – wykorzystanie nowych technologii w prezentacji dziedzictwa, Prowadzenie: Joanna Kościańska, Justyna Szymańska, Miejsce rozpoczęcia: Plac Zbawiciela, z którego spacerem pójdziemy w stronę Starego Miasta
 • Kolacja

Dzień 2. – Wtorek, 29.05

 • 10:00-13:00 Audioprzewodniki jako przykład wykorzystania nowych technologii w prezentacji dziedzictwa, Prowadzenie: Katarzyna Mill, Miejsce: Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54
 • Lunch
 • 15:00-18:00 Praca z obiektem – jak pracować z rzeczami? Metody twórczej pracy i nieoczywistego wykorzystania przedmiotów. Prowadzenie: Agata Pietrzyk-Sławińska, Miejsce: Pałac na Wodzie, Muzeum Łazienki Królewskie
 • Kolacja

Dzień 3. – Środa, 30.05

 • 10:00-13:00 Wizyta w Muzeum Warszawskiej Pragi – praca z historią lokalną na przykładzie
  działań Muzeum, Prowadzenie: Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Miejsce: Muzeum Warszawskiej
  Pragi, ul. Targowa 50/52
 • Lunch
 • 15:30-16:30 Działania edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Prowadzenie:
  Kamila Dąbrowska, Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6
 • 16:30-18:00 Samodzielne zwiedzanie wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Kolacja

Dzień 4. – Czwartek, 31.05 (Boże Ciało)

 • 9:30-11:30 Czy rośliny mogą być dziedzictwem kulturowym? Wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Prowadzenie: Iwa Kołodziejska, Miejsce: Ogród Botaniczny UW, al. Ujazdowskie 4
 • Lunch
 • 13:00-14:30 Perspektywa antropologiczna w działaniach edukacyjnych na przykładzie działań Pracowni Etnograficznej, Prowadzenie: Joanna Kościańska, Justyna Szymańska, Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Przerwa kawowa
 • 15:00-18:00 Blok: ukraińskie i mołdawskie doświadczenia pracy z edukacją nieformalną – opowieści parterów z Mołdawii i Ukrainy
 • Kolacja

Dzień 5. – Piątek, 1.06

 • 10:00-13:00 Dziedzictwo i digitalizacja – spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Karta i
  projektu Archiwa Społeczne, Prowadzenie: Ewa Kołodziejska, Miejsce: Pracownia Duży Pokój,
  ul. Warecka 4/6
 • Lunch
 • 15:00-18:00 Dziedzictwo niematerialne – jak to ugryźć? Spotkanie z przedstawicielką programu dotacyjnego Niepodległa – Agnieszką Gajc, Miejsce: Pracownia Duży
  Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Kolacja

Dzień 6. – Sobota, 2.06

 • 10:30-13:30 Podsumowanie dotychczasowych inspiracji i materiałów – spotkanie
  uczestników seminarium, Prowadzenie: Joanna Kościańska, Justyna Szymańska, Miejsce:
  Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Lunch
 • Czas wolny dla uczestników: wizyta w wybranym muzeum lub instytucji (Stowarzyszenie
  pokrywa koszty biletów wstępu)
 • Kolacja we własnym zakresie

Dzień 7. – Niedziela, 3.06

 • 11:00-12:30 Młodzieżowe działania lokalne i międzynarodowe. Prowadzenie: Adam Rębacz,
  Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Przerwa kawowa
 • 13:00 – 15:00 Spojrzenie na historię i dziedzictwo z perspektywy mniejszości – przykład
  Wilamowic i współpracy Pracowni Etnograficznej ze Stowarzyszeniem Wilamowianie,
  Prowadzenie: Anna Bińka, Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Lunch
 • 17:00-20:00 Praca z przestrzenią – gra miejska, Prowadzenie: Pracownia Etnograficzna
 • Kolacja

Dzień 8. – Poniedziałek, 4.06

 • 10:00-12:30 Cyfrowe zasoby w edukacji o dziedzictwie – prezentacja Centrum Cyfrowego
  Prowadzenie: Aleksandra Czetwertyńska, Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
 • Lunch
 • 15:00-18:00 Spacer po Ursusie i wizyta w Izbie Tożsamości Ursusa, Prowadzenie: Ośrodek
  Kultury Arsus, Miejsce: ul. Traktorzystów 20
 • Kolacja

Dzień 9. – Wtorek, 5.06

 • 10:30-12:30 Praca z dziedzictwem wsi – spotkanie w Państwowym Muzeum Etnograficznym
  w Warszawie i oprowadzenie po wybranych wystawach, Prowadzenie: Małgorzata Kunecka,
  Miejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
 • Przerwa
 • 13:00-14:30 Wizyta w Muzeum dla Dzieci Państwowego Muzeum Etnograficznego w
  Warszawie
 • Lunch
 • 16:30-19:00 Jak wykorzystamy inspiracje? Warsztat implementacyjny, w tym podstawowa
  wiedza o metodzie projektu, Prowadzenie: Joanna Kościańska, Justyna Szymańska, Miejsce:
  Warsztat warszawski, pl. Konstytucji 4
 • Kolacja

Dzień 10. – Środa, 6.06

 • 10:00-13:00 Podsumowanie i ewaluacja projektu – warsztat podsumowujący zebrane
  inspiracje, doświadczenia i refleksje; czas na planowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć,
  Prowadzenie: Joanna Kościańska, Justyna Szymańska, Miejsce: Pracownia Duży Pokój, ul.
  Warecka 4/6
 • Lunch
 • Zakończenie
 • Ew. formalności, czas wolny i nocleg dla osób, które zgłosiły, że wracają 7.06

 

Patronat honorowy Narodowe Centrum Kultury

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.