Dzień Romski – wykład i projekcja filmu

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

zapraszają na

Dzień Romski – wykład i projekcja filmu

wtorek, 16 kwietnia 2019, godzina 17:00

Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)

Z okazji obchodzonego w kwietniu Międzynarodowego Dnia Romów zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Grzymała-Kazłowskim, cyganologiem, założycielem Muzeum Kultury Romów w Warszawie, oraz na pokaz czeskiego filmu dokumentalnego „FC Roma” (2016, 76 min) w reżyserii Rozálie Kohoutovej i Tomáša Bojara. Wprowadzenie do filmu wygłosi dr Weronika Parfianowicz (IKP UW).

Spotkanie jest kontynuacją poświęconego mniejszościom językowym i etnicznym cyklu wykładów „Mały język, wielki temat”, którego inicjatorem jest Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.

Wieczór rozpocznie się wykładem o godz 17:00, projekcja filmu zaplanowana jest na 19:30. Między wykładem a filmem oraz po projekcji przewidziany jest czas na dyskusję i pytania publiczności.

Wydarzenie na Facebooku

Organizatorzy: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Koło Naukowe Slawistów UW, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Patronat: Czeskie Centrum w Warszawie

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.