“Etnografia dla młodej Polonii” – warsztaty etnograficzne

Rozpoczynamy cykl bezpłatnych spotkań skierowanych do uczniów szkół polonijnych na całym świecie. 

“Etnografia dla młodej Polonii” to propozycja uzupełnienia oferty edukacyjnej szkół polonijnych o warsztaty etnograficzne, bazujące na doświadczeniach edukacyjnych Stowarzyszenia. W ramach projektu odbędzie się 15 warsztatów etnograficznych, podczas których opowiemy o tradycjach i zwyczajach z różnych regionów Polski. Warsztaty będą dostępne w ramach czterech ścieżek tematycznych: 

  • Etnografia Polski – regiony etnograficzne, 
  • Etnografia Polski – obrzędy i zwyczaje doroczne, 
  • Etnografia Polski – życie codzienne i sztuka ludowa,
  • Varsaviana – warsztaty o Warszawie.

Każdy warsztat składa się z krótkiego wykładu/opowieści, która przeplata się z grami, zabawami, quizami, tańcami bądź animacjami. Większość zajęć kończy się wykonaniem własnej pracy plastycznej, do której uczestnicy przygotowują materiały we własnym zakresie według wcześniej podanej instrukcji. Każdorazowo, treści przekazywane na zajęciach są dostosowane do potrzeb uczniów, uwzględniając ich wiek, znajomość kultury polskiej, zainteresowania oraz umiejętności posługiwania się językiem polskim. 

Warsztaty prowadzą etnografki ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Zajęcia mają formę  online (Zoom) i trwają od 60 do 90 minut. 

Szczegóły oferty i zapisy: k.kamler@etnograficzna.pl

Zadanie realizowane z dotacji Stowarzyszenia Odra-Niemen pochodzącej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2021.