Etnografia ocalona – Zapomniane i nieznane dziedzictwo polskiej etnologii

Etnografia Ocalona - Zapomniane i nieznane dziedzictwo polskiej etnologiiZ przyjemnością zapraszamy na spotkanie

Etnografia ocalona – Zapomniane i nieznane dziedzictwo polskiej etnologii

poniedziałek, 19 maja, godz. 17:00
Pracownia Duży Pokój.

Czy warto czytać stare teksty etnograficzne? Jak to robić? Czego w nich szukać? Co może nam powiedzieć o świecie Maria Czaplicka, która w 1916 roku wydała My Siberian Year, Władysław Jagiełło – autor opracowania Rybołóstwo Borowiaków Tucholskich, czy Czesław Pietkiewicz, którego praca Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego przez wiele lat była uważana za zaginioną?

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie seria wydawnicza Etnografia Ocalona zainicjowana przez Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (W. Jagiełło, Rybołówstwo Borowiaków Tucholskich, M. Czaplicka, Mój rok na Syberii, C. Pietkiewicz, Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego) oraz planowane w jej ramach kolejne tomy (m.in. Benet, Iwańska, Ciszewski, Waligórski i Gross).

Gośćmi spotkania będą: Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska, Justyna Słomska-Nowak, Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Anna Engelking (Instytut Slawistyki PAN), Grażyna Kubica (Instytut Socjologii UJ).

Organizatorzy spotkania: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Na zdjęciu fragment okładki książki Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego Czesława Pietkiewicza wydanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.