Filmowe pogwarki

Mapa pokazująca zróżnicowanie regionalne w Polsce.

Filmowe pogwarki to projekt edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego tematem jest odkrywanie lokalnych tradycji językowych, a także inspirowanie się i poszerzanie wiedzy na temat lokalnej kultury ludowej. Projekt angażuje bibliotekarzy i bibliotekarki z obszarów wiejskich i małych miejscowości z całej Polski, a także uczniów i uczennice, w ramach projektów młodzieżowych. Uczestnicy projektu zbierają lokalne legendy, bajki ludowe, historie ich miejscowości, regionu czy też opisy lokalnych obrzędów, a także melodie i pieśni ludowe śpiewane gwarą. Efektem ich poszukiwań i prac będą filmy animowane inspirowane tymi lokalnymi tradycjami.

Miejscem spotkań uczestników projektu i wspierających ich ekspertów jest blog Filmowych pogwarek. Uczniowie przedstawiają tam relacje z warsztatów, z poszukiwań, a także efekty swoich prac. Ze strony ekspertów dowiadują się praktycznych i teoretycznych informacji m.in. o tworzeniu animacji, o dialektologii, o etnografii, o dziedzictwie kulturowym. Jednym z ekspertów jesteśmy my – Pracownia Etnograficzna, wspierając uczestników wiedzą z zakresu etnografii, lokalnych tradycji, a także pracy w terenie i angażowania lokalnych społeczności w działania.

Zachęcamy do śledzenia bloga: blogiceo.nq.pl/filmowepogwarki.