Gniazda Kultury – potencjał mazowieckich klastrów? – spotkanie

Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna”
oraz Federacja Mazowia
zapraszają na promocję raportu „Gniazda kultury”.

wtorek 18.12.2018, godz. 10:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)

 

 

Na spotkaniu będzie mowa o Mazowszu, dziedzictwie, ngo’sach, działaniach lokalnych, aktywności na peryferiach. Będzie mowa o świdermajerach, Urzeczu, sadownictwie, tradycjach robotniczych i rekonstruktorach, uniwersytetach ludowych i mazowieckich szkutnikach. Każdy i każda znajdzie coś ciekawego dla siebie.

W spotkaniu wezmą udział członkowie i członkinie zespołu badawczego, aktywiści i aktywistki z „Gniazd kultury” oraz zaproszeni eksperci i ekspertki.

“Gniazda kultury” to konkretne miejsca, w których są podejmowane działania z obszaru poszerzonego pola kultury, i w których spotykają się i podejmują współpracę podmioty z różnych sektorów (instytucje publiczne, biznes oraz ngo). Współdziałając – w różny sposób i na różnych zasadach – wpływają one zarówno na siebie, jak i na inne podmioty z regionu/ okolicy. Kluczowe dla definicji “gniazd kultury” jest liczba podejmowanych inicjatyw (szczególnie z sektora biznesowego i pozarządowego), które przekraczają ich standardową ilość. Co ważne, analizą są objęte podmioty, których funkcjonowanie jest oparte o relacje nieformalne, a ich istnienie jest niezależne od zewnętrznego finansowania (jak często ma to miejsce w przypadku klastrów tworzonych w Polsce).

W ramach projektu przyglądaliśmy się 7 “gniazdom kultury”, zlokalizowanym na terenie woj. mazowieckiego (Otwock, Sochaczew, Żyrardów, Grzybów, Urzecze, Warka, dolina Wisły).

Studia przypadków złożą się na raport, który będzie miał premierę na spotkaniu.

Projekt „Gniazda kultury” jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.