Jakucja. W poszukiwaniu rodzimej religii

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zaprasza na spotkanie z cyklu

Podróże z antropologią: Rosja

czyli prelekcję i pokaz zdjęć pt.

Jakucja. W poszukiwaniu rodzimej religii

fot. Wojciech Lipiński

Środa, 19 września 2018, godz. 18:00

Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6, Warszawa

W położonej we wschodniej Syberii Republice Sacha od ponad ćwierć wieku podejmowanych jest wiele działań służących podkreślaniu kulturowej odrębności Jakutów. Jedną z ciekawszych tego typu inicjatyw są próby odtwarzania jakuckiej religii. W działania te są zaangażowani przede wszystkim przedstawiciele jakuckiej inteligencji, głównie związani z nauką i kulturą. Część tych środowisk uznała, że wspierane prze władze prawosławie zagraża kulturowej odrębności Jakutów. Dlatego zaczęli propagować wybrane elementy tradycyjnych jakuckich wierzeń religijnych. Przede wszystkim akcentowali znaczenie panteonu niebiańskich bogów, zbiorczo określanych terminem ajyy. Podjęli próbę stworzenia spójnego systemu religijnego z określoną hierarchią bogów, ceremoniałem obrzędów i kalendarzem świąt oraz zestawem zasad etycznych. Ostatecznie doprowadzili do oficjalnego uznania pierwszych wspólnot „religii ajyy” przez władze republiki. Same te organizacje religijne skupiają bardzo niewielkie ilości osób. Jednocześnie jednak wiedza na temat „religii ajyy” jest szeroko propagowana, jej elementy obecne są w szkolnych programach, wybrane obrzędy pojawiają się w działalności niektórych instytucji kulturalnych, a także są ważną częścią jakuckiego święta narodowego.

Spotkanie ilustrowane zdjęciami z badań terenowych będzie relacją o jakuckich zmaganiach z  tworzeniem rodzimej religii. Ponieważ zmaganiom tym towarzyszą kontrowersje i spory dotyczące między innymi roli szamanizmu, związków z innymi religiami oraz oceny historycznych relacji z Rosją, ich śledzenie daje jednoczenie wzgląd w toczące się w Republice Sacha dyskusje na temat tożsamości Jakutów.

Gość spotkania

dr Wojciech Lipiński

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Wstęp wolny

Wydarzenie na Facebooku.

Podróże z antropologią: Rosja  to cykl spotkań, w trakcie których z perspektywy antropologiczno-podróżniczej przyjrzymy się największemu państwu świata. Podczas prelekcji i pokazów zdjęć zaproszeni goście opowiedzą o miejscach, zjawiskach i wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę, będąc w Rosji i wyjaśnią ich znaczenie w kontekście specyfiki kraju, jego kultur, społeczeństw, religii, tożsamości oraz najnowszej historii. Równolegle do prelekcji, w ramach projektu powstanie strona internetowa na którą złożą się antropologiczno-podróżnicze artykuły wraz z fotografiami.

Spotkanie jest częścią projektu „Podróże z antropologią. Rosja” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, a dofinansowanego ze środków otrzymanych od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Patronem medialnym projektu jest post-turysta.