Kierunek Zachód, przystanek emigracja. Dyskusja wokół książki

W ostatniej dekadzie PRL z Polski wyjechało na stałe ok. 1,3 mln Polek i Polaków. Wśród migrujących byli azylanci stanu wojennego, uchodźcy solidarnościowi, migranci zawodowi o bardzo różnych stopniach wykształcenia i kwalifikacji. Jakie były ich doświadczenia emigracyjne? Jak wyglądało ich życie codzienne oraz zaangażowanie polityczne i społeczne w nowych krajach zamieszkania? Czym różniły się ich doświadczenia od współczesnych migracji Polaków w Unii Europejskiej? Zapraszamy do dyskusji wokół książki Magdaleny Wnuk Kierunek Zachód, przystanek emigracja.

Magdalena Wnuk, „Kierunek Zachód, przystanek emigracja. Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i Włoszech od lat ‘80. XX w. do współczesności”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019. Książka wydana w ramach konkursu Monografie FNP.

środa, 23 października, godz. 18:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6
(wejście od Kubusia Puchatka)

Goście spotkania:
dr Michał Garapich (Uniwersytet Roehampton)
dr Magdalena Wnuk

Prowadzenie:
dr Helena Patzer (IEiAK UW)

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.