Kresowy Kalejdoskop – nagranie dyskusji wokół książki Włodzimierza Mędrzeckiego

„Raj utracony, skarb zdobyty za cenę krwi bohaterów szerzących cywilizację wśród ludów Wschodu? A może raczej kolonia „panów” i miejsce ucisku podbitej ludności? Pierwszy obraz wyłania się ze wspomnień polskich sierot po Kresach. Drugi – znany jest z propagandy nieprzyjaciół II Rzeczypospolitej. Włodzimierz Mędrzecki przekonuje, że oba są dalekie od prawdy.

Kresowy kalejdoskop to książka potrzebna od lat. Przedwojenne polskie Kresy, stanowiące połowę terytorium kraju, są miejscem ścierania się różnych opcji politycznych, sporów o język nauczania. To wielokulturowe społeczności i konflikty nacjonalizmów. Energiczne metropolie i setki małych miasteczek. Chłopska walka o byt, aspiracje klasy średniej, hermetyczny świat ziemian. To również sławna na cały świat lwowska szkoła matematyki, borysławskie kopalnie, wileńskie lokale, znane przed wojną uzdrowiska. Ten świat dwunastu milionów ludzi warto poznać naprawdę.”

Nagranie spotkania autorskiego z prof. Włodzimierzem Mędrzeckim
oraz dyskusji o książce:
„Kresowy Kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej”

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Warszawie oraz
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Spotkanie odbyło się w środę, 6 marca 2019
w Pracowni Duży Pokój, ul. Warecka 4/6

W spotkaniu udział wzięli:
prof.dr hab.Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN
dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, IH UWr
Tomasz Kuba Kozłowski, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa, DSH
prof.dr hab.Magdalena Zowczak, IEiAK UW

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.