Macierzyństwo w oderwaniu. Pokaz filmu „Więzi odNowa” i dyskusja

Zapraszamy na spotkanie, w którym punktem wyjścia do dyskusji stanie się film dokumentalny Piotra Ryczki „Więzi odNowa”, zrealizowany w ramach działań Fundacji Zielone Wzgórze. To opowieść o losach trzech matek, których dzieci w pewnym momencie znalazły się poza rodziną. Jest to wielowymiarowa historia zmagań tych kobiet z systemem i stereotypami, a przede wszystkim z samymi sobą, w celu odzyskania dzieci i uratowania z nimi więzi.

poniedziałek 30.11.2020 godz. 17:30,
wydarzenie online na platformie ZOOM

Wydarzenie na Facebooku

W dyskusji wezmą udział:

Magdalena Radkowska-Walkowicz (moderacja), Magdalena Arczewska, Anna Guzek (Fundacja Zielone Wzgórze), Ewa Maciejewska-Mroczek, Maria Reimann

Spotkanie jest częścią programu Pracowni Duży Pokój, który w tym roku realizujemy pod hasłem #Kulturawięzi. 

Zapisy przez formularz poniżej:

Goście wydarzenia:

dr hab. Magdalena Arczewska jest socjolożką i prawniczką, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach dotyczących wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz zmian dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Komitetu Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju. Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”, którego wydawcą jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Anna Guzek Prezeska Fundacji Zielone Wzgórze, arterapeutka, trenerka komunikacji w nurcie porozumienia bez przemocy.  W Fundacji zajmuję się poradnictwem rodzinnym, wsparciem osób i rodzin przeżywających trudności. Prywatnie mama adopcyjna dwójki dorosłych już dzieci.   

dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek  Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Doktorka socjologii, polonistka i amerykanistka. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem. W pracy naukowej interesuje się miejscem i rolą dzieci we współczesnej kulturze, a w szczególności tym, jak realizowane jest ich prawo do bycia wysłuchanymi i do współtworzenia społeczeństwa. Autorka książki „Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka” oraz artykułów w polskich i zagranicznych publikacjach naukowych.

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz.  Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W pracy naukowej interesuje się antropologią medycyny, nowymi technologiami reprodukcyjnymi, kulturowymi wymiarami pokrewieństwa, genetyki, dzieciństwa i nastoletniości. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych, autorka książek „Od Golema do Terminatora”, „Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej” oraz redaktorka kilku antologii tekstów. Członkini Komitetu Bioetyki PAN. Prodziekan ds. badań naukowych Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

dr Maria Reimann Antropolożka i tłumaczka. Doktorat obroniła na wydziale nauk społecznych Uniwersytetu w Amsterdamie (Faculty of Social and Behavioural Sciences, UvA). Współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem. Autorka książki „Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności” (wydawnictwo Czarne, 2019). W pracy naukowej interesuje się rodziną i tym, jak ludzie układają sobie bliskie relacje i jak o tym mówią.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.