Martinki. Zwyczaje związane ze świętowaniem 1 marca w Macedonii

Zapraszamy na spotkanie prezentujące zwyczaje związane ze świętowaniem nadejścia wiosny kultywowane między innymi w Macedonii Północnej, Bułgarii Rumunii oraz Mołdawii.

Grafika z wiosennym drzewem z zawiązaną na nim biało-czerwonym sznurkiem.

Praktyki kulturowe związane ze świętowaniem 1 marca zostały wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości w 2017 r. Podczas prezentacji będziemy mogli posłuchać nie tylko o samych zwyczajach, ale także o doświadczeniach w tworzeniu praktyk i polityk wspierających zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako ważnego aspektu zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz dialogu międzykulturowego.

Podczas wydarzenia będą prezentowane Martinki własnoręcznie wykonane przez Panią
Marię Mladenovską-Mitrovską ze Skopje.

Prezentację wygłosi Daniel Anastasov, reprezentujący Stowarzyszenie Kultury Macedońskiej w Polsce oraz Macedońskie Towarzystwo Badawcze – organizację akredytowaną przez UNESCO w doradczej roli przy Międzyrządowym Komitecie ds Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Pracownia Duży Pokój,
ul. Warecka 4/6, Warszawa
(wejście od ul. Kubusia Puchatka)
środa 06.03.2024 godz. 18:00

Spotkanie odbędzie się w języku macedońskim i polskim.

Презентација на традициите и културните пракси кои го прославуваат доаѓањето на пролетта практикувани од индивидуалци и заедници во Македонија, Бугарија, Романија и Молдавија. Откако овие обичаи беа впишани на репрезентативната листа на нематеријално културно наследство на човештвото од страна на УНЕСКО во 2017г., би сакале да ги презентираме не само како начин на културна размена, туку и со цел на размена на искуства и заложби за воспоставување на пракси и политики за зачувување и одржување на нематеријалното културно наследство како еден важен аспект од одржливиот локален развој и интеркултурен дијалог.

Презентер: Даниел Анастасов, „Друштво за промоција на Македонската култура во Полска“ и „Македонско истражувачко друштво“ – НВО акредитирано од УНЕСКО за советодавна улога при Меѓународниот комитет за зачувување на Нематеријалното културно наследство во УНЕСКО; „“.

Na wydarzenie zapraszają: Stowarzyszenie Kultury Macedońskiej w Polsce, Macedońskie Towarzystwo Badawcze, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Warszawski oraz Instytut Slawistyki PAN

Informacje o dostępności:
Staramy się, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Możliwe jest przyjście z psem przewodnikiem. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o maila na adres pracownia@etnograficzna.pl lub telefon 602727185, postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/550982/2022.