Muzeum Aktywne 2013 – podsumowanie

Uczestnicy „Muzeum Aktywnego”, fot. Anna Czyżewska

28 września zakończył się projekt „Muzeum Aktywne – wizyta białoruskich muzealników w Polsce”. Dwunastu białoruskich muzealników przez siedem dni odwiedzało polskie muzea, dyskutowało z muzealnikami i działaczami społecznymi, nawiązywało kontakty. Dzięki programowi zorganizowanemu przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” i finansowaniu w ramach programu Study Tours to Poland, poznali działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dzięki pracownikom Muzeum w Bielsku Podlaskim, Alinie Dębowskiej oraz Katarzynie i Jerzemu Sołubom, uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z działaniami związanymi z badaniami, dokumentacją i popularyzacją wiedzy o ręczniku ludowym. W ich ręce trafił użyteczny Wzornik przygotowany na bazie zbiorów muzealnych.

Wizyta w Muzeum Łazienki Królewskie i spotkanie z animatorką muzealną Agatą Pietrzyk dało uczestnikom nową perspektywę patrzenia nie tylko na działalność edukacyjną, ale również na banalne oprowadzanie zwiedzających.

Dwa spotkania warsztatowe – pierwsze z pracownikami różnych oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, drugie – otwarte dla wszystkich zainteresowanych, które odbyło się w Pracowni Duży Pokój, stały się przyczynkiem do nowych, wspólnych, mniejszych i większych białorusko-polskich działań. Pojawiła się możliwość współpracy przy działaniach związanych z projektem Wirtualne Muzeum Drzeworytów realizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie.

Wizyta w Piwnicach Staromiejskich (MHW) w ramach Warszawskiego Tygodnia Kultury bez Barier organizowanego przez Fundację Kultura bez Barier, były pretekstem do rozmowy o dostosowywaniu muzeów dla osób, które mają różnego rodzaju ograniczenia sprawności.

Do współpracy przy Muzeum Aktywnym zaprosiliśmy także organizacje pozarządowe, w tym Fundację Muzyka Odnaleziona, która zaprezentowała całe spektrum swojej działalności i Centrum Cyfrowe, organizatora projektu Otwarte Zabytki. Z uczestnikami spotkała się także Ewa Witkowska z portalu muzealnictwo.com, która zaprezentowała portale internetowe promujące muzealnictwo i nowe inicjatywy muzealne, m.in. metamuzeum.

Spotkanie z twórcami Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Tomaszem Sulimą i Doroteuszem Fionikiem, pokazało w jaki sposób organizacja pozarządowa może nie tylko prowadzić muzeum skansenowskie, ale również angażuje się w życie lokalnej społeczności i kultywuje lokalne tradycje.

W sumie 7 dni, 155 godzin, kilkaset kilometrów, tysiące inspiracji i tysiące zdjęć, setki nowych pomysłów i dziesiątki nowych znajomości. Tak można w wielkim skrócie podsumować tegoroczne Muzeum Aktywne. I nasi uczestnicy, i  my, jako organizatorzy, czekamy z niecierpliwością na to, co przyniesie Muzeum Aktywnemu nadchodzący 2014 rok.

Anna Czyżewska

Wizyta studyjna była częścią programu Muzeum Aktywne realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”.
Partnerem projektu było Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
Patronat medialny nad projektem objął portal SKANSENY.NET.

Projekt sfinansowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności STP – Wizyty Studyjne w Polsce 2013-2014 realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.