Muzeum Aktywne 2013

Logo_MARozpoczynamy przygotowania do wizyty studyjnej białoruskich muzealników w Polsce, która odbędzie się w ramach projektu „Muzeum Aktywne. Wizyta studyjna białoruskich muzealników w polskich muzeach”. Projekt jest częścią naszego
programu z pogranicza muzealnictwa i animacji – Muzeum Aktywne. Łączymy w nim naszą wiedzę i doświadczenie z obu obszarów, by wraz z białoruskimi muzealnikami realizować nowe koncepcje muzealnicze związane z ideą „muzeum otwartego”.

„Muzeum Aktywne. Wizyta studyjna białoruskich muzealników w polskich muzeach” to nasz kolejny muzealny projekt realizowany we współpracy z białoruskimi partnerami. W trakcie ośmiodniowej wyprawy białoruscy muzealnicy poznają doświadczenia polskich muzeów w zakresie tworzenia kolekcji, konserwacji, ale także prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej. Wezmą też udział w warsztatach rękodzielniczych i wspólnie z polskimi muzealnikami przygotują projekty działań łączących muzea obu krajów. Celem tego projektu jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim poprzez rozwój współpracy przedstawicieli różnych dziedzin kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzealników, a także dzielenie się doświadczeniami polskich muzeów, a także organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

„Muzeum Aktywne. Wizyta studyjna białoruskich muzealników w polskich muzeach” to kontynuacja działań, które zostały podjęte w ramach projektu „Etno-projekt – polsko-białoruskie inspiracje etniczne w designie młodych” realizowanych w 2011 i 2012 roku ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także działań realizowanych w ramach projektu „Muzeum Aktywne. Interdyscyplinarne warsztaty dla Muzeum Etnograficznego” w 2012 roku. Właśnie podczas pierwszej, pilotażowej edycji programu pojawiła się wśród białoruskich muzealników potrzeba i chęć bliższego poznania polskich doświadczeń w zakresie konserwacji, tworzenia kolekcji i popularyzacji działań muzeów. Bliska współpraca i kontakty wtedy zawarte były zarówno dla polskiej, jak i dla białoruskiej strony bardzo inspirujące. Przykłady działań, o których była mowa podczas seminarium „Muzeum aktywne”, również wzbudzały ciekawość i zainteresowanie. Grupą szczególnie zainteresowaną byli pracownicy Państwowego Białoruskiego Muzeum Architektury i Życia Codziennego w Mińsku, którym zależało na kontynuowaniu działań i zapoznaniu się ze szczegółami prac polskich muzealników. To z ich inicjatywy współpraca jest kontynuowana.

Ze strony białoruskiej będą obecni pracownicy i pracowniczki m.in. takich instytucji:

Wizyta studyjna jest częścią programu Muzeum Aktywne realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” i programu Study Tours to Poland.
Projekt sfinansowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności STP – Wizyty Studyjne w Polsce 2013-2014 realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.
Partnerem projektu jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
Patronat medialny nad projektem objął portal SKANSENY.NET.