Muzeum Aktywne 2014

Logo_MAJuż za kilka tygodni pojedziemy do Mińska, Grodna i Połocka, by dzielić się edukacyjnymi doświadczeniami polskich muzeów. To efekt współpracy z białoruskimi muzealnikami i muzealniczkami, którą nawiązaliśmy w 2012 roku i którą cały czas rozwijamy.

Tegoroczną edycję Muzeum Aktywnego nazwaliśmy „Warsztaty Obudź muzeum”. W ramach projektu odbędą się trzy dwudniowe warsztaty (w Mińsku, Grodnie i Połocku) dla pracowników muzeów, edukatorów muzealnych i przewodników, którzy będą zainteresowaniem poszerzeniem umiejętności pracy animacyjnej w przestrzeniach ekspozycyjnych. Warsztaty będzie prowadził zespół merytoryczny złożony z pracowniczek Pracowni Etnograficznej oraz pracowniczek Muzeum Łazienki Królewskie. W ramach projektu białoruscy muzealnicy poznają narzędzia wykorzystywane do prowadzenia muzealnej działalności edukacyjnej na muzealnych ekspozycjach metodami animacyjnymi i aktywnymi, skierowanymi do różnych grup odbiorców. W Mińsku, Grodnie i Połocku podczas otwartych spotkań będziemy mogli porozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi aktualnymi tendencjami w polskim muzealnictwie.

RITAProjekt „Muzeum Aktywne. Warsztaty Obudź muzeum” jest realizowany we współpracy z Państwowym Grodzieńskim Muzeum Historyczno-Archeologicznym i Muzeum-Pracownią Zaira Azgura w Mińsku. Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Łazienki Królewskie. Honorowy Patronat nad projektem objął Instytut Polski w Mińsku, a patronat medialny portal muzealnictwo.com.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.