Muzeum Aktywne 2015

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Warsztaty, spotkania i rozmowy, podglądanie, jak pracują inni i czas na trawienie tych wszystkich inspiracji – tego potrzebują muzealnicy i muzealniczki z Białorusi, by lepiej pracować. Takie wnioski podsunęli nam białoruscy koordynatorzy projektu „Muzeum Aktywne”, gdy jesienią 2014 odwiedzałyśmy Mińsk, Witebsk i Grodno. Wspólnie zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie więc organizacja miesięcznych staży.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

15 listopada 2015 na Dworcu Zachodnim w Warszawie wysiadło 6 młodych osób – muzealników i muzealniczek z małych białoruskich muzeów, by spędzić w Warszawie 30 dni odwiedzając zarówno muzea, jak i instytucje kultury, i organizacje pozarządowe. Dzięki współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, która w ramach programu RITA –Przemiany w Regionie współfinansowała projekt muzealnicy nie musieli ponosić kosztów wyjazdu – zapewniony mieli noclegi, transport do Polski, po Polsce, bilety miesięczne na komunikację w Warszawie i kieszonkowe. Dla osób pracujących w białoruskich instytucjach kultury samodzielne sfinansowanie takiego wyjazdu byłoby nieosiągalne.

W trakcie czterech tygodni muzealnicy uczestniczyli w IMG_0179spotkaniach z pracownikami i pracowniczkami Muzeum Woli, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Ziemi Otwockiej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Uczestniczyli też w spotkaniach i warsztatach z dr Ewą Klekot, antropolożką kultury, Leontine Meijer IMG_20151120_142745van Mensch, zastępczynią dyrektora Museum Europäischer Kulturen (Muzeum Kultur Europejskich) w Berlinie, Agatą Gołąb, była pracowniczka Muzeum Dulag 121, obecnie zajmuje się m.in. grami w muzeach, dr Piotrem Górajcem, zastępcą dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Moniką Klimowicz jako przedstawicielami Forum Edukatorów Muzealnych, Agnieszką Pajączkowską, animatorką kultury zajmującą się fotografią, Agatą Pietrzyk, edukatorką muzealną z Muzeum Łazienki Królewskie, Magdaleną Szypulą, pracowniczką działu konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie, Agatą Urbanik z Fundacji Pole Dialogu, ekspertką w zakresie partycypacji, Joanną Kozerą, ze Stowarzyszenia Rozwój w Biały Dzień i Pracowni Duży Pokój oraz Olgą Mędrzejewską, edukatorką etnogaficzną.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Brali udział w konferencji „Geneaologie pamięci”, którą organizowała Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz zajęciach w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Odwiedzili Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Narodową Galerię Sztuki Zachęta w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Lubleskie w Lublinie, Muzeum Etnograficzne w Krakowie i Zamek Królewski na Wawelu.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Ostatnim elementem były działania warsztatowe, w trakcie których rozwijali umiejętność pracy metodą projektu i pisania wniosków, ale także mieli czas na pracę nad scenariuszami warsztatów muzealnych dotyczących pracy muzealników (aby rozwijać w młodych zwiedzających zainteresowanie nie tylko zbiorami muzeów, ale w ogóle działalnością muzeów), pracę nad własnym projektami włączającymi społeczności lokalne w działania ich muzeów. Znaleźliśmy też czas na wspólną refleksję nad rolą muzeów we współczesnej Białorusi i sensem pracy muzealniczek i muzealników.

W tym roku „Muzeum Aktywne” odbyło się po raz czwarty. W 2012 roku odbyło się w Mińsku IMG_20151215_094352seminarium dla białoruskich animatorów kultury i muzealników. W 2013 12 białoruskich muzealników poznało doświadczeniach polskich muzeów w zakresie tworzenia kolekcji, konserwacji, ale także prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej. Natomiast w październiku 2014 roku działania były realizowane w białoruskich muzeach w Grodnie, Mińsku i Połocku, gdzie w trakcie trzech dwudniowych seminariów muzealnicy poznawali narzędzia wykorzystywane do prowadzenia muzealnej działalności edukacyjnej na muzealnych ekspozycjach metodami animacyjnymi i parateatralnymi. Obecnie pracujemy nad kontynuacją wspólnych białorusko-polskich działań.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt:
a.czyzewska@etnograficzna.pl