Nagranie seminarium z dr Grażyną Kubicą nt. antropologicznej biografii Marii Czaplickiej

Zapraszamy do oglądania relacji ze spotkania „Alternatywna historia dyscypliny i biografia antropologiczna, przykład Marii Czaplickiej”, 21.10.2015.

Podczas seminarium Grażyna Kubica prezentowała efekty dociekań zrelacjonowanych w książce „Maria Czaplicka – płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna”. Badania miały na celu wypracowanie metody „biografii antropologicznej” – podejścia metodologiczno-teoretycznego do historii antropologii skupionego na postaci konkretnego badacza. Realizacją tego podejścia i przedstawieniem dobitnego exemplum jest biografia polsko-brytyjskiej antropolożki Marii Czaplickiej, będąca jednocześnie studium kulturowej dynamiki „plemienia” antropologów z perspektywy ześrodkowanej na osobie, intymnej, bliskiej doświadczeniu i diachronicznej.

Grażyna Kubica, adiunktka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Jest autorką książek: Luteranie na Śląsku Cieszyńskim. Studium historyczno-socjologiczne (1996); Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku (2006); Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia(2011); opracowania Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu Bronisława Malinowskiego (2002), kilku tomów Dzieł antropologa oraz opracowań jego twórczości i biografii; a także wielu innych tekstów naukowych i literackich, wystaw fotograficznych oraz współtwórczynią filmów dokumentalnych poświęconych kobiecej historii mówionej (Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet, 2012; Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu strón Olzy, 2014). Jej ostatnia publikacja to książka Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015).

 

Spotkanie odbyło się 21.10.2015 w ramach projektu „Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.