Nagranie spotkania „Etnografia migranckiej codzienności”

Relacja ze stpotkania wokół książki dr Karoliny Bielenin-Lenczowskiej, Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność w Macedonii i we Włoszech, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Dlaczego we wsiach zachodniej Macedonii stoją bogate domy, które przez większość roku są puste, a w sierpniu tętni w nich życie? Jak migracja wpływa na życie codzienne: praktyki religijne, językowe i zwyczaje jedzeniowe? Jak zmieniają się role w rodzinie, prestiż i przekaz międzypokoleniowy?

Dr Karolina Bielenin-Lenczowska – antropolożka i lingwistka, adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Autorka książki „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech” (WUW 2015). Interesuje się antropologią migracji i mobilności, islamem, gender studies i metodologią w badaniach społecznych.

Dr Helena Patzer – antropolożka, niedawno obroniła doktorat w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, prowadziła badania dotyczące imigracji filipińskiej do Stanów Zjednoczonych. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Harvarda, prowadzi zajęcia dotyczące antropologii migracji i antropologii rozwoju na Wydziale Historycznym UW. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Polskim Instytutem Antropologii, Pracownią Etnograficzną im. Witolda Dynowskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Antropologia dziś. Otwarte seminaria naukowe” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.