NASZE MIEJSCE. OPOWIEŚCI Z GRÓDKA I OKOLIC

W ramach projektu „Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży” w Gródku pracowaliśmy z grupą uczniów z klas VII i VIII. Wspólnie przygotowaliśmy wystawę pod trójjęzycznym tytułem NASZE MIEJSCE. OPOWIEŚCI Z GRÓDKA I OKOLIC. НАШАЕ МЕСЦА. АПОВЯДАННІ З ГАРАДКА І ВАКОЛІЦ. NASZE MIESCA. APOWIESCI PRA HARADOK I WAKOLICY.
Wystawa powstała dzięki współpracy grupy uczennic i uczniów z gródeckiej szkoły z dwojgiem etnografów ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, Kają Kojder i Michałem Demskim. Uczniowie przez dwa miesiące poznawali narzędzia i metody pracy etnograficznej, dzięki którym mogli samodzielnie odkrywać dziedzictwo, tradycje i historie swojej najbliższej okolicy. Mieli okazje zainteresować się lokalnościa i nauczyć dostrzegać w niej wartość, a także wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania, dzięki czemu mogli na nowo spojrzeć na siebie i swoja okolice. Efektem pracy jest własnie wystawa, pokazująca życie w dawnym Gródku, widziane przez pryzmat tych kwestii, które uczniom wydały się ciekawe.

Wystawę zaprojektowała Paulina Derecka.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.