Nasze miejsce – rekrutacja szkół do projektu

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić szkoły z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do udziału w projekcie edukacji historycznej i etnograficznej dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych organizowanym przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” w ramach projektu “Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży” dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Podstawowym celem projektu jest zainspirowanie uczniów do samodzielnego odkrywania dziedzictwa, tradycji i historii swojej najbliższej okolicy oraz wyposażanie ich w niezbędne do tego narzędzia i metody, w czym pomogą wykwalifikowani edukatorzy z wykształceniem etnologicznym, kulturoznawczym i historycznym. Podczas zajęć chcemy zachęcić uczniów do nowego spojrzenia na siebie i swoją okolicę, zaciekawić lokalnością i nauczyć dostrzegać w niej wartość, a także wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Nacisk położony będzie na metodologię badań terenowych oraz pracę z fotografią i historią mówioną. Uczniowie dowiedzą się, jak pracować metodą projektową, jak wykorzystywać poznane narzędzia oraz jak opracowywać i prezentować zebrane materiały.

Każdą zgłoszoną grupą (może to być klasa lub grupa uczniowska z zajęć pozalekcyjnych, np. kółka historycznego) opiekować się będzie edukatorka Stowarzyszenia. Projekt będzie składał się ze spotkań z edukatorką oraz pracy własnej uczniów. Po wstępie teoretycznym uczniowie, pod opieką edukatorki i nauczyciela, będą samodzielnie zdobywali materiały związane z badanym tematem (fotografie, relacje, przedmioty), które następnie opracują i zaprezentują w formie wystawy. Wystawa będzie miała dwie postaci: fizyczną, w formie wydrukowanych plansz, które będą mogły być eksponowane w szkole, ale także użyczane lokalnym ośrodkom kultury i instytucjom (np. bibliotece, domowi kultury, urzędowi gminy) oraz formę wystawy cyfrowej, udostępnionej na wolnej licencji w internecie, która będzie mogła służyć jako element promocji miejscowości i gminy. Nad warstwą wizualną czuwać będzie profesjonalny grafik, który zaprojektuje wystawę zgodnie z założeniami uczniów.

Każdy projekt będzie składał się z ok. 30 godzin lekcyjnych pracy z edukatorami Stowarzyszenia oraz ewentualnymi zaproszonymi gośćmi (np. fotografem, grafikiem), a także z pracy własnej uczniów (związanej ze zbieraniem i opracowywaniem zdjęć, przedmiotów i relacji).

Ramowy harmonogram projektów uczniowskich:

  • Wstęp, zapoznanie, wprowadzenie do idei projektu (1h lekcyjna)
  • Zapoznanie z etnograficznymi metodami pracy w kontekście lokalnym – działy tematyczne: Przestrzeń, Ludzie, Rzeczy, Fotografia (6h lekcyjnych)
  • Nauka pracy z materiałem źródłowym (zastanym i wywołanym) – przykład fotografii i historii mówionej (4h lekcyjne)
  • Badania terenowe uczniów, zbiór materiałów (działanie realizowane w ramach pracy własnej uczniów i nauczycieli) – działanie przy wsparciu edukatora
  • Opracowywanie materiałów i koncepcji wystawy (6h lekcyjnych)
  • Opracowanie graficzne materiałów do wystawy: współpraca z grafikiem (6h lekcyjnych)
  • Przygotowanie wernisażu (3h lekcyjne)
  • Wernisaż (2h lekcyjne)
  • Podsumowanie, ewaluacja (2h lekcyjne)

Dokładny harmonogram oraz rozkład zajęć i godzin jest do indywidualnego ustalenia ze szkołą po zakwalifikowaniu się klasy/grupy uczniów do projektu. Projekt rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca listopada.

Edukatorka Stowarzyszenia dojedzie do Państwa szkoły oraz zapewni wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz zrealizowania wystawy (w tym pracę grafika i wydruki plansz).

Zajęcia są bezpłatne.

Celem projektu jest również dostarczenie nauczycielom sprawdzonych narzędzi edukacyjnych bazujących na doświadczeniach etnologii i antropologii kulturowej oraz włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego poznawania “małej ojczyzny”. Po każdych zajęciach edukatorzy przekażą nauczycielom publikację z inspiracjami i propozycjami ćwiczeń dotyczących historii, pamięci i dziedzictwa najbliższej okolicy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: nasze.miejsce.spe@gmail.com do 27 czerwca 2018. Z wybranymi szkołami skontaktujemy się do 29 czerwca 2018.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres szkoły, informację o klasie/grupie uczniowskiej, dane kontaktowe do osoby zgłaszającej oraz informację, dlaczego chcą Państwo wziąć udział w projekcie (odpowiedź na to pytanie będzie głównym kryterium wyboru szkół).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: nasze.miejsce.spe@gmail.com

Informację o projektach zrealizowanych w 2017 roku można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://etnograficzna.pl/szkola-naszych-babc-i-dziadkow-wystawa/

https://etnograficzna.pl/maly-etnolog-tropem-wsi-i-okolic-wystawa/

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”