Nie sądzić – pokaz i dyskusja wokół filmu

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Warszawie
oraz Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna”
zapraszają na pokaz i dyskusję wokół filmu

Nie sądzić
reż. Magdalena Lubańska i Pawlina Carlucci Sforza

środa, 15 maja 2019, godzina 17.00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)

W dyskusji udział wezmą:
prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN
dr Alina Skibińska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
dr hab. Sławomir Sikora, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
dr Magdalena Lubańska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Spotkanie poprowadzi dr hab. prof. IS PAN Anna Engelking, PTL  Oddział w Warszawie

Nie sądzić [2017, 35 min], reż. Magdalena Lubańska i Pawlina Carlucci Sforza

Piotr i Henryk szykują się do przeworskich obchodów Misterium Męki Pańskiej, w którym grają rolę Judasza i Jezusa. Wydarzenie religijne staje się tłem do refleksji na temat tragicznych wydarzeń, które dotknęły Podkarpacie w czasie II wojny światowej i powojnia. Film opowiada o przenikaniu się wrażliwości religijnej i postpamięci.

Nagrody i nominacje filmu:
Nagroda w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny – Festiwal Grand OFF (Warszawa, 2017).
Nominacja do nagrody w kategorii Najlepszy Film Polski – Festiwal Grand OFF (Warszawa, 2017).
Nominacja do Nagrody im. J. Machulskiego za najlepszą reżyserię – Kameralne Lato w Radomiu (2017).

Film powstał w ramach projektu „Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS3/01443.

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.