Szkolenie „Niematerialne-niebanalne”

W dniach 8-11.05.2021 przeprowadziliśmy szkolenie online dla ukraińskich edukatorów związanych z Fundacją Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich w Żytomierzu na temat pracy z lokalnym dziedzictwem, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym. 

ПРОГРАМА

Trenerki (Iryna Jacyk, Anna Bińka, Pola Rożek, Justyna Szymańska i Justyna Orlikowska) skupiły się na edukacji nieformalnej. Prezentowały, jak można poszerzyć tradycyjne rozumienie dziedzictwa i jak wykorzystać je w pracy z dziećmi i młodzieżą. W poszczególnych modułach omawiały narzędzia i metody pracy z wykorzystaniem fotografii, historii mówionej, przedmiotów i przestrzeni.

Podczas szkolenia rozmawialiśmy m. in. o tym, jak można badać biografię rzeczy oraz jak wykorzystać je jako inspirację do kreatywnych działań z etnodizajnem. W module poświęconym fotografii poruszyliśmy temat tego, jak pracować z archiwalnymi fotografiami, czy zdjęcia pomagają w odczytywaniu lokalnej historii, jak dzięki nim obserwować współczesność i zmiany które zachodzą wokół nas.

Następnie przyjrzeliśmy się temu, jak wielowymiarowa i złożona może być przestrzeń i jak wiele historii jest w niej zachowanych. Rozmawialiśmy o tym, jak wykorzystywać mapy w projektach dotyczących dziedzictwa i lokalności – zarówno jako narzędzia badawczego i animacyjnego, jak i efektu końcowego projektu.

Ostatni moduł poświęcony był omówieniu procesu twórczego i zaangażowaniu dzieci i młodzieży w długoterminowe projekty młodzieżowe. uczestnicy poznali różnorodne metody pracy warsztatowej oraz narzędzia badawcze etnografii przydatne w pracy z lokalnością. Poruszyliśmy m.in. kwestie wyzwań, jakie czekają przed osobą prowadzącą, oraz metody pomagające angażować młodzież we wspólnym działaniu.

Teraz uczestnicy szkolenia będą przygotować własne scenariusze działań lokalnych, konsultować je z trenerkami i przeprowadzać swoje projekty w wybranej społeczności lokalnej.

Więcej o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.