Opieka nad dziećmi dawniej i dziś

Jak dawniej  godzono opiekę nad dziećmi z innymi obowiązkami? Jak rodzice i dzieci wspólnie spędzali czas? Jak radzono sobie z typowymi dziecięcymi problemami? Jakie sprzęty i przedmioty towarzyszyły dzieciństwu? I w końcu: co interesującego w doświadczeniach starszych pokoleń mogą znaleźć dla siebie współcześni rodzice? Te i inne kwestie związane z opieką nad dziećmi dawniej i dziś będą tematem projektu „Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo”.

Rozmowy z seniorami

W lipcu i sierpniu zespół Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” odwiedzi wybrane miejscowości położone w gminach Gródek i Michałowo na Podlasiu. Etnografowie poproszą reprezentantów starszego pokolenia o podzielenie się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami związanymi z rodzicielstwem, a w szczególności tym, jak dawniej wyglądała opieka nad małymi dziećmi. Spotkania będą miały formę rozmowy, połączonej z oglądaniem zdjęć lub przedmiotów związanych z tematem.

Plakat_miedzy_pokoleniami

Inspiracja dla rodziców, projektantów i filmowców

Spotkania z mieszkańcami gmin stanowią część projektu „Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo” realizowanego przez Stowarzyszenie, a współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Naszym celem jest zebranie opowieści starszego pokolenia oraz odnajdywanie w nich wskazówek, które mogą być pomocne dla dzisiejszych rodziców – mówi Anna Bińka, koordynatorka działania.

Zebrane historie i fotografie będą stanowiły podstawę do stworzenia wystawy, filmu, serii pocztówek oraz zabawki. Materiały zostaną przygotowane w partnerstwie z Pracownią Filmu, Dźwięku i Fotografii Niezbudka w Michałowie i z projektantkami i projektantami: Kają Nosal i Anną Wręgą z ONTO StudioAleną TrafimavąKamilem Korolczukiem oraz Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem UW.

Finał w listopadzie

Efekty pracy będzie można zobaczyć w listopadzie w Michałowie, gdzie odbędzie się finał projektu z wernisażem, projekcją i prezentacjami. Całości dopełnią warsztaty, poczęstunek i koncert. Wydarzenie będzie okazją do spotkania i rozmowy starszego pokolenia z młodymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi innymi osobami zainteresowanymi tematem. W późniejszym terminie wystawę będzie można oglądać w Gródku i innych miejscowościach w obydwu gminach.

Kontakt ws projektu: miedzypokoleniami@etnograficzna.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017.