Podróże z antropologią – zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla liceów z woj. mazowieckiego

AKTUALIZACJA 07.11.2022: Aktualnie nie mamy już wolnych miejsc na warsztaty, a w poniższym formularzu przyjmujemy zapisy na listę rezerwową i zajęcia w roku 2023 (w okresie od stycznia do czerwca 2023 planujemy realizację kolejnych warsztatów). Na wszystkie przesłane zgłoszenia odpowiemy.

Serdecznie zapraszamy szkoły licealne z woj. mazowieckiego do udziału w warsztatach przybliżających wybrane regiony świata z perspektywy antropologicznej. Celem zajęć jest także zwiększenie wiedzy dot. współczesnych procesów turystycznych, jak również przybliżenie, czym jest antropologia i jak wygląda prowadzenie etnograficznych badań terenowych.

zdjęcie ulicy w dużym mieście wieczorem, oświetlonych wieżowców i tłumu przechodniów, na dole napis Podróże z antropologią. Program edukacyjny dla licealistów, oraz logotypy

Proponujemy następujące tematy zajęć (do wyboru):

 1. Wakacje w raju. Antropologiczne spojrzenie na współczesne podróżowanie
 2. Oblicza współczesnej Afryki
 3. Po drugiej stronie świata. Spotkanie z Oceanią
 4. Podróż jako droga do poznania siebie. Nowe spojrzenie na europejskie dziedzictwo
 5. Pachamama, Amazonia i rumba, czyli podróż do Ameryki Łacińskiej
 6. Nieznani sąsiedzi

Szczegółowe opisy zajęć znajdują się w dalszej części wpisu.

Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne i realizowane są w szkołach licealnych z terenu woj. mazowieckiego (dojeżdżamy do szkół).

Spotkania realizujemy do 16 grudnia 2022 r., a następnie do końca czerwca 2023 r.

Zajęcia są bezpłatne.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Podróże z antropologią realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadanie publiczne pn. Podróże z antropologią dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszenia na warsztaty

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem umieszczonego poniżej formularza. Liczba zajęć jest ograniczona – przewidujemy realizację 12 warsztatów.

Zgodnie z założeniami projektowymi min. 5 zajęć odbędzie się w liceach z miejscowości o ograniczonym dostępie do dodatkowej oferty edukacyjnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: j.koscianska@etnograficzna.pl

Projekt Podróże z antropologią

Warsztaty towarzyszą projektowi Podróże z antropologią. Projekt ten powstał z chęci podzielenia się doświadczeniami wyniesionymi z badań etnograficznych. Wierzymy, że mogą być ciekawym źródłem wiedzy o współczesnym świecie.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: podroze.etnograficzna.pl

Opisy zajęć

1. Wakacje w raju. Antropologiczne spojrzenie na współczesne podróżowanie

Podróżujemy, poznajemy nowe regiony, kraje lub kontynenty, często bez zastanawiania się nad tym, czym właściwie jest turystyka i jaki ma ona wpływa na odwiedzane miejsca. W czasie zajęć zastanowimy się, jakie kraje postrzegamy jako egzotyczne oraz jakie relacje zachodzą pomiędzy odwiedzającymi i odwiedzanymi.

Cele zajęć:
● poszerzenie wiedzy o współczesnej turystyce i dziedzictwie;
● refleksja nad definiowaniem pojęcia egzotyzacji;
● spojrzenie na obustronne relacje turysta–miejscowy;
● zwiększenie wiedzy o antropologii jako dyscyplinie naukowej oferującej wiedzę pozwalającą na głębsze zrozumienie poszczególnych regionów świata.


2. Oblicza współczesnej Afryki

Co oznacza i skąd się wzięło określenie „Czarny Ląd”? Co młodzi Afrykanie sądzą o powszechnych stereotypach dotyczących Afryki? Czy fotografię wykonaną na jednej z ulic Johannesburga można pomylić ze zdjęciem zrobionym w Nowym Jorku czy San Francisco? Co wiemy o kraju, jakim jest Ghana? Zapraszamy na warsztaty poszerzające wiedzę o Afryce, skłaniające do refleksji nad stereotypami dotyczącymi kontynentu afrykańskiego oraz zachęcające do dalszego samodzielnego poszukiwania informacji o Afryce w literaturze antropologicznej.

Cele zajęć:
● poszerzenie wiedzy o Afryce;
● przełamywanie stereotypów o Afryce;
● spojrzenie na Afrykę z perspektywy turystyki i podróży;
● przybliżenie wybranych tematów podejmowanych w badaniach etnograficznych prowadzonych w Afryce;
● zwiększenie wiedzy o antropologii jako dyscyplinie naukowej oferującej wiedzę pozwalającą na głębsze zrozumienie poszczególnych regionów świata.


3. Po drugiej stronie świata. Spotkanie z Oceanią

Wyobraźmy sobie mapę świata, w której centrum leży Oceania – region, gdzie życie toczy się zarówno na lądach, jak i na wodzie. Jak z tej perspektywy wygląda świat? Jaka jest codzienność mieszkańców Oceanii i jaką rolę odgrywają w niej turyści? Zapraszamy na warsztaty poszerzające wiedzę o Oceanii, skłaniające do refleksji nad tym, jak wygląda życie na wyspach i oceanie, co może być pomocne w świadomym podróżowaniu, a także zachęcające do dalszego samodzielnego poszukiwania informacji o Oceanii w literaturze antropologicznej.

Cele zajęć:
● poszerzenie wiedzy o Oceanii;
● spojrzenie na Oceanię z perspektywy turystyki i podróży;
● przybliżenie wybranych tematów podejmowanych w badaniach etnograficznych prowadzonych w Oceanii;
● refleksja nad wpływem miejsca i kultury, z której się pochodzi, jako czynników wpływających na postrzeganie świata;
● zachęcenie do refleksyjnej, samoświadomej postawy podczas podróżowania i poznawania osób pochodzących z innych kultur;
● zwiększenie wiedzy o antropologii jako dyscyplinie naukowej oferującej wiedzę pozwalającą na głębsze zrozumienie poszczególnych regionów świata.


4. Podróż jako droga do poznania siebie. Nowe spojrzenie na europejskie dziedzictwo

“Odnajdź siebie na końcu świata”, „Podróż w poszukiwaniu samego siebie” czy “Podróż jako terapia” to tylko kilka przykładów popularnych obecnie haseł turystycznych. Hasła te mają zachęcić do dalekiej podróży, dając obietnicę, że podróż ta przyniesie nie tylko relaks, ale też skieruje podróżujących na drogę do samopoznania czy pozwoli odetchnąć od współczesnego, zabieganego świata. Równolegle część osób, kierując się podobną motywacją, na podróże wybiera nie odległe destynacje, lecz miejsca znajdujące się tuż obok.
Podczas zajęć zwrócimy uwagę na związek podróży, tożsamości i dziedzictwa, lecz podróżować będziemy nie po dalekich krajach. Odwiedzimy nowo-chłopów w Katalonii, a następnie udamy się do dawnej wsi Wolica będącej obecnie częścią warszawskiej dzielnicy Ursynów.

Cele zajęć:
● zwrócenie uwagi na zjawisko podróżowania w celu odnalezienia swojej tożsamości;
● refleksja nad własnymi motywacjami do podróżowania;
● zapoznanie z terminami dziedzictwo materialne, niematerialne, oczywiste i nieoczywiste;
● zachęcenie do podróżowania po najbliższej okolicy i odkrywania dziedzictwa lokalnego;
● zwiększenie wiedzy o antropologii jako dyscyplinie naukowej oferującej wiedzę pozwalającą na głębsze zrozumienie poszczególnych regionów świata.


5. Pachamama, Amazonia i rumba, czyli podróż do Ameryki Łacińskiej

Kilkunastogodzinna podróż, jedynie parę godzin różnicy czasu i jesteśmy: Ameryka Łacińska. Fascynujący region, rozciągający się przez wszystkie strefy klimatyczne. Tygiel kultur o skomplikowanej i często dramatycznej historii, która zostawiła ślady we współczesności. Podczas zajęć porozmawiamy o historii, teraźniejszości, społeczeństwach, kulturze i przyrodzie Ameryki Łacińskiej. Na przykładzie Kuby przeanalizujemy, jaki związek mogą mieć atrakcje turystyczne z polityką, gospodarką czy osobistymi decyzjami Kubańczyków. 

Cele zajęć:

 • poszerzenie wiedzy o Ameryce Łacińskiej;
 • przełamywanie stereotypów o Ameryce Łacińskiej;
 • krytyczne spojrzenie na Kubę z perspektywy turystyki i podróży;
 • nauka analizy produktów turystycznych w kontekście historii (w tym historii społecznej), polityki i kultury danego kraju;
 • zwiększenie wiedzy o antropologii jako dyscyplinie naukowej oferującej wiedzę pozwalającą na głębsze zrozumienie poszczególnych regionów świata.

6. Nieznani sąsiedzi

Tak blisko, a tak daleko! Co wiemy o naszych wschodnich sąsiadach? Obszar byłego Związku Radzieckiego to nie tylko Rosja. W wyniku rozpadu ZSRR w 1991 roku powstało 15 niepodległych państw. Różnią się one między sobą historią, kulturą, językiem, wielkością terytorium, liczbą mieszkańców, ustrojem, położeniem. Są wśród nich kraje w większości muzułmańskie, katolickie, prawosławne i protestanckie. Takie, w których większość mieszkańców mówi którymś z języków słowiańskich, bałtyckich, fińskich, tureckich lub innych. W niektórych możemy wspinać się na wysokie góry, pływać w ciepłym morzu, zobaczyć rozległe stepy i pustynie. Podczas zajęć poznamy specyfikę różnych krajów powstałych (często ponownie) po rozpadzie Związku Radzieckiego. Omówimy ich różnorodność i skonfrontujemy nasze wyobrażenia z rzeczywistością, ale skupimy się przede wszystkim na przykładzie Gruzji.

Cele zajęć:

 • poszerzenie wiedzy o ZSRR i krajach je tworzących;
 • podkreślenie zróżnicowania wewnętrznego krajów tworzących ZSRR;
 • przybliżenie współczesnych pozostałości związanych z historią i kulturą ZSRR; 
 • przybliżenie turystyki sentymentalnej;
 • zwiększenie wiedzy o antropologii jako dyscyplinie naukowej oferującej wiedzę pozwalającą na głębsze zrozumienie poszczególnych regionów świata.

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Podróże z antropologią” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadanie publiczne pn. Podróże z antropologią dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

polskie godło - biały orzeł na czerwonym tle i napis Ministerstwo Edukacji i Nauki
logo - czerwony napis Mazowsze i mniejszą czcionką na szaro Serce Polski
czerwono-czarny napis Mazowsze dla organizacji pozarządowych