Polityki pisma. Szkice terenowe z pajdocentrycznej nowoczesności

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW
Instytut Kultury Polskiej UW
oraz Oficyna Naukowa
zapraszają na spotkanie z cyklu dzieci / granice / etnografie promujące książkę „Polityki pisma. Szkice terenowe z pajdocentrycznej nowoczesności”
Marta Rakoczy, Oficyna Naukowa, 2018

18.01.2019, godz. 17:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

 

Gośćmi spotkania będą:
Magdalena Radkowska-Walkowicz (IEiAK UW)
Grzegorz Godlewski (IKP UW)
Weronika Parfianowicz -Vertun (IKP UW)
oraz Marta Rakoczy (IKP UW)
Spotkanie poprowadzi Anna Witeska-Młynarczyk (IEiAK UW)

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.