Praga – współdzielona czy podzielona

Spotkanie organizacji partnerskich w Pradze.

Spotkanie organizacji partnerskich projektu „Praga – współdzielona czy podzielona” w Pradze.

Od początku 2014 roku jesteśmy partnerem międzynarodowego projektu „Praga – współdzielona czy podzielona” realizowanego przez czeską organizację Międzykulturowe Centrum Praga (Multikulturni Centrum Praha).

Projekt swoją tematyką i działaniami nawiązuje do filmu „Die Stadt ohne Juden” w reż. Hansa Breslauera, który to film jest oparty na książce Hugo Bettauera z 1922 roku. To utopijna wizja miasta opuszczonego przez wszystkich mieszkających w nim Żydów na mocy antysemickich regulacji prawnych. Film był odpowiedzią na rosnący antysemityzm w latach dwudziestych w Austrii. Nikt też nie przewidział, że kilkanaście lat później ten fikcyjny obraz zostanie urzeczywistniony w najskrajniejszej i najstraszniejszej formie.

Fragment filmu:

Organizacją wiodącą jest czeskie Międzykulturowe Centrum Praga, dlatego większość działań w ramach projektu będzie odbywała się w czeskiej Pradze. Projekt opiera się na współpracy organizacji z Czech, Austrii, Niemiec, Polski i Słowacji. W miastach organizacji partnerskich odbędą się projekcje filmu „The City without Jews”, którym będą towarzyszyć debaty z udziałem ekspertów na temat antysemityzmu, wykluczenia społecznego i ksenofobii w Europie. Będą się również odbywać spacery z przewodnikami ukazujące XX-wieczne wielokulturowe dziedzictwo tych miast. Jesienią zaprosimy na spacery po Warszawie.

Międzykulturowe Centrum Praga (Multikulturni Centrum Praha), od momentu swojego powstania w 1999 roku, koncentruje się na pracy edukacyjnej, badawczej, kulturalnej i informacyjnej. Organizuje warsztaty, kursy, międzynarodowe seminaria, debaty, pokazy filmów. Misją Międzykulturowego Centrum Praga jest tworzenie wielokulturowego, tolerancyjnego, otwartego na różnice i jak najbardziej różnorodnego kulturowo społeczeństwa. Jest rzecznikiem dialogu międzykulturowego i wzajemnego uczenia się wśród różnych kultur. Angażuje się w szereg działań, w tym imprezy kulturalne i edukacyjne, debaty publiczne, publikacje, badania i współpracę z innymi organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Pracownia Etnograficzna jest jednym z partnerów tego przedsięwzięcia. Obok nas w projekcie biorą udział również:

  • Malach Centre for Visual History z Pragi, zapewnia dostęp do obszernych archiwów cyfrowych USC Shoah Foundation – Instytutu Historii wizualnej i Edukacji, archiwum Głosów Uchodźców Stowarzyszenia Żydowskich Uchodźców i kolekcji świadków historii Muzeum Kultury Romów w Brnie;
  • Fundacja Milana Šimečka z Bratysławy, upamiętnia i rozwija dzieło tego wybitnego czesko-słowackiego filozofa, dziennikarza i dysydenta w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego;
  • The Vienna Project – wiedeńskie stowarzyszenie, które postawiło sobie za cel upamiętnienie wszystkich ofiar Narodowego Socjalizmu w Wiedniu; łączy działania badawcze, artystyczne, edukacyjne i animacyjne;
  • Stowarzyszenie Adalbert Stifter z Monachium, którego misją jest nawiązywanie dialogu niemiecko-czeskiego.

europe_for_citizensProjekt „Praga – współdzielona czy podzielona” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”.
Czas trwania projektu: grudzień 2013 – maj 2015.

Projekt „Praga – współdzielona czy podzielona” jest realizowany przez Multikulturni Centrum Praha (CZ). Partnerami projektu są: Malach Centre for Visual History (CZ), Nadácia Milana Šimečku (SK), The Danube Memorial Ein Verein zur Errichtung eines Denkmals (AU), Adalbert Stifter Verein e.V. (DE), Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego (PL).
city_partneri