PRL osiedla wędrownych Romów – 60. rocznica akcji osiedlania wędrownych grup romskich w Polsce

Zapraszamy na spotkanie z cyklu webinarów na temat historii i kultury Romów.

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zaprasza na spotkanie

 „PRL osiedla wędrownych Romów – 60. rocznica akcji osiedlania wędrownych grup romskich w Polsce”

Czwartek, 14 marca 2023, godz. 19:00. Spotkanie odbędzie się w formie relacji live na stronie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna na Facebooku.

Link do wydarzenia >>

Nagranie ze spotkania jest już dostępne na kanale YouTube.

W latach 50. XX wieku Polskę zamieszkiwało około 15 tysięcy Romów i Romek. Większość z nich, bo aż 75% stanowiła ludność wędrowną, która zazwyczaj trzy najcieplejsze miesiące w roku spędzała na ustalonych przez lata trasach wędrówek.

Wkrótce miało to się zmienić, początkowo bez przymusu zachęcano do porzucenia znanego od pokoleń stylu życia. Jednak po kilkunastu latach od pierwszej uchwały pomocowej, widząc jej niewielkie sukcesy, rząd PRL podejmuje kolejne, surowsze kroki, które tym razem miały zadziałać. 23 marca 1964 roku rozpoczyna od wysłania swoich urzędników i milicji w miejsca, gdzie Romowie i Romki spędzali zimę, aby sprawdzić ich dokumenty i ostrzec przed kolejnymi wędrówkami, które miały się niebawem rozpocząć. To był początek końca tej barwnej, ciekawej, ale i niezwykle trudnej historii Polski i jej mieszkańców. 

Podczas spotkania zostanie przybliżona historia osiedlania wędrownych grup romskich w Polsce i jej konsekwencje. Jak z perspektywy czasu oceniana jest akcja osiedleńcza? W jaki sposób akcja osiedlania widziana jest oczami kolejnych pokoleń Romów i Romek w Polsce? To główne, ale nie wszystkie pytania, na które pojawią się odpowiedzi podczas webinaru.

Naszą gościnią będzie Agnieszka Caban.

O prelegentce:

Agnieszka M. Caban – Kulturoznawczyni, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze i Religii, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości. Wykładowczyni i trenerka z zakresu komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, self-advocacy i in. Działaczka społeczna i obrończyni praw człowieka. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku).

Autorka licznych artykułów, raportów, redaktorka książek i czasopism, m.in. „Romowie – Przewodnik. Historia i kultura” (2009), „Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu” (2014, 2020), „Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy” (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008 – 2011) oraz „Kwartalnika Romskiego” (2010 – 2015).

Wiceprezeska Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” (2009 – 2020). Kierowniczka oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017 – 2019). Obecnie prezeska Fundacji Dom na Pograniczu oraz wiceprezeska Stowarzyszenia Alumni.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady U.S.A. w Polsce. 

This lecture was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the authors and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.