strojeludowe.net

Internetowy album strojeludowe.net

strojeludowe_logoJak wyglądał strój wilanowski? Jaki był wzór haftu biłgorajskiego? Czym różni się strój Kurpi Białych od Zielonych? Jak zmieniał się strój łowicki? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z tradycyjnymi strojami ludowymi znajdziemy na stronie internetowej strojeludowe.net.

Internetowy album o polskiej kulturze ludowej, to historie strojów ludowych w różnych regionach Polski przygotowane przez etnografki, Elżebietę Piskorz-Branekovą i Alicję Woźniak, jak również kilkaset zdjęć i ilustracji ze zbiorów muzeów etnograficznych, prywatnych archiwów oraz udostępnionych przez Wydawnictwo Muza i Wydawnictwo Edytor, prezentujących odświętne ubrania dawnych mieszkańców polskich wsi.

Postanowiliśmy zapełnić lukę w polskim internecie. Do tej pory nie było takiego miejsca, gdzie moglibyśmy znaleźć zarówno informacje, jak i zdjęcia strojów ludowych z różnych regionów etnograficznych. Są to zdjęcia współczesne i archiwalne, pokazujące stroje w kontekście, w jakim faktycznie były noszone.

– mówią autorzy projektu ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” .

Nasza strona nie jest skierowana tylko do miłośników kultury ludowej. Mamy nadzieję, że będzie także źródłem inspiracji, swoistym wzornikiem dla projektantów zainteresowanych polskimi tradycjami.

– mówią twórcy strony. Na dowód pokazują zdjęcia kilkunastu kolorowych tkanin.

Na stronie znajdują się również wykroje spódnicy, zapaski, gorsetu oraz spodni łowickich, które można pobrać i inspirując się dawnymi strojami samodzielnie wykonać. Wykroje do pobrania w zakładce Twoje stroje.

Aktualnie w albumie strojeludowe.net znajdują się kompleksowe opisy uzupełnione o bibliografię (również do publikacji dostępnych online) oraz galerie 44 strojów pochodzących z różnych części Polski. Zbiór ten jest stopniowo powiększany o stroje z kolejnych regionów.

23 stroje zawierają opisy oraz galerie z wzorami haftów, które również można pobrać i samodzielnie przetwarzać. Są to:

18 regionów zawiera materiały na temat stroju ludowego zebrane i opracowane przez Oskara Kolberga. Są to:

10 strojów zawiera galerie współczesnych strojów ludowych – strojów noszonych przez członków zespołów folklorystycznych i twórców ludowych. Są to:

10 strojów zawiera wykroje kompletnych strojów kobiecych i męskich, do pobrania i samodzielnego przetwarzania. Są to:

Materiały edukacyjne:

W ramach działań popularyzujących wiedzę o polskich strojach ludowych przygotowaliśmy kolorowanki dla dzieci, które mogą dowolnie kolorować nawiązując do poszczególnych strojów oraz scenariusz lekcji dla szkół średnich „Polski strój ludowy” połączony z warsztatami „Etniczny t-shirt”.

Materiały do pobrania:

Kontakt: strojeludowenet@gmail.com

Internetowy album strojeludowe.net powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji Kronenberga. Projekt jest realizowany od 2011 r. przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rok Kolberga 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.
Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Na stronie prezentowane są obiekty i fotografie pochodzące ze zbiorów: Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi, Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu (Oddział Muzeum Narodowego), Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum w Łęczycy, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Muzeum Regionalnego w Iłży, Muzeum Regionalnego w Jaworze, Muzeum Miejskiego w Tychach, Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, Muzeum Etnograficznego oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Przeworsku, Towarzystwa Bambrów Poznańskich oraz z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej – Polony i kolekcji prywatnych.
Materiały ikonograficzne udostępniły na potrzeby strony wydawnictwa Muza i Edytor.

strojeoskara_loga

Aktualności:

Stroje ludowe – strój jamieński

Strój jamieński noszono we wsiach Jamno i Łabusz, które stanowiły własność Koszalina od roku 1331. W XVII w. władze miasta postanowiły sprowadzić, na te podmokłe tereny osadników, między innymi z Holandii, wyspecjalizowanych w pracach melioracyjnych. Nowi przybysze zmieszali się z ludnością miejscową i w ciągu lat wspólnego bytowania powstała enklawa kulturowa, w której obok elementów niderlandzko-fryzyjskich łatwo dostrzec można także pierwiastki kultury słowiańskiej. …
więcej »

Stroje ludowe – strój podlaski-nadbużański

Podlasie to historyczna dzielnica Polski, leżąca na Nizinie Podlaskiej, będącej przedłużeniem Niziny Mazowieckiej. To obszar lasów i bagien poprzecinany rzekami: Biebrzą, Narwią, Bugiem i Krzną. Ziemie te, w epoce piastowskiej należały do trzech państw: Polski, Rusi oraz Litwy i były przedmiotem sporów pomiędzy nimi. Według Janusza Świeżego, badacza tych terenów, mazurzy, jako osadnicy przybywali z północy, a z południa napływała ludność ruska. …
więcej »

Stroje ludowe – strój podlaski-włodawski

Tradycyjny strój na Podlasiu nie był jednorodny. Strój kobiecy miał kilka odmian, a męski, mniej zróżnicowany, tylko nieliczne lokalne odmiany. Według mapy sporządzonej przez Jana Świeżego, odmiana włodawska stroju podlaskiego noszona była w południowej części regionu, rozciągającego się od Włodawy na wschodzie po Ostrów Podlaski na zachodzie. Na północy strój ten obejmował swoim zasięgiem miejscowości: Horodycze, Rozwadówka, Rusiły, a na południu: Puchów, Cyców, …
więcej »

Stroje ludowe – strój dolnośląski

Według badaczy, zajmujących się kulturą Dolnego Śląska, stroje ludowe na tym obszarze, zaczęły wychodzić z powszechnego użytku już w pierwszej połowie XIX w., a proces ich zaniku najszybciej przebiegał na terenach nizinnych. Podstawowe warianty noszonych tam ubiorów to stroje: wrocławski, kłodzki, wałbrzyski, karkonoski i jeleniogórski (podział za Barbarą Bazielich [w:] Śląskie stroje ludowe). Najdłużej zachowała się odmiana zwana …
więcej »

Nowości na stronie strojeludowe.net

Wraz z końcem 2013 roku zakończyliśmy kolejny etap rozbudowy internetowego albumu strojeludowe.net o kolejnych 10 strojów. Tym samym w jednym miejscu zgromadziliśmy już 38 galerii polskich strojów ludowych z różnych regionów. Każda galeria składa się z opisu danego stroju – zakresu terytorialnego, czynników historyczno-gospodarczych wpływających na jego wygląd, podlegania zmianom i wpływom w rożnych okresach, opisu poszczególnych elementów …
więcej »

Stroje ludowe – strój Górali Podhalańskich

Podhale to region kulturowy położony u północnego podnóża Tatr, zajmujący środkową część Kotliny Podhalańskiej (Nowotarszczyzna, Podhale Nowotarskie), na południu wkraczający w Tatry (Skalne Podhale). Jeszcze w XVIII w. i w I poł. XIX były to ziemie z rzadka odwiedzane przez przybyszów z zewnątrz. Stanowiły peryferie najpierw Rzeczypospolitej, a po rozbiorach Austro-Węgier. Dostęp do tych ziem utrudniało ukształtowanie terenu, gęste lasy, brak dróg, a także surowy klimat. …
więcej »

Stroje ludowe – strój huculski

Granice Huculszczyzny są trudne do określenia, ze względu na bardziej etniczny niż geograficzny charakter regionu, kojarzonego z góralszczyzną. Region ten położony jest w zachodniej części Ukrainy, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Czarnohory i Gorganów. Obejmuje część Pokucia i Bukowiny. Obecnie, prawie w całości, znajduje się w Ukrainie, mała część jest rumuńska. W XII w. teren ten należał do Rusi …
więcej »

Strój regionalny, czy strój z regionu?

Tradycyjny, regionalny strój ludowy był przede wszystkim użyteczny, praktycznie stosowany. Był integralnym elementem życia wsi, zakładanym w chwilach szczególnych, świątecznych. W każdym regionie Polski wyglądał inaczej co wynikało z tradycji, dostępności materiałów, zamożności, odległości od miast czy …warunków klimatycznych. Czym dzisiaj są dla nas stroje ludowe – stanowią przeszłość czy też są tworem cepelii?  Jaki strój dziś jest nam …
więcej »

Kilka słów o ludowych strojach

Wraz z Sekcją Stroju Ludowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zapraszamy serdecznie na spotkanie Kilka słów o ludowych strojach piątek, 13 grudnia, godz. 17:30 Pracownia Duży Pokój Będziemy rozmawiać o stroju ludowym nie tylko w jego minionym, XX-wiecznym wydaniu, ale także jego najbardziej aktualnej wersji, która była dokumentowana w ramach tegorocznych badań prowadzonych przez PTL. W planach: Kilka słów o „strojnej” książce (promocja książki pt. Stroje ludowe …
więcej »

Stroje ludowe – strój bytomski

Strój bytomski, inaczej zwany rozbarskim, swoje nazwy zawdzięcza miejscowościom, w których był noszony, a więc wsi Rozbark, która jest współcześnie dzielnicą Bytomia. Noszony był w uprzemysłowionej części Górnego Śląska, w okolicach Bytomia i Piekar Śląskich. Wschodnią granicę jego zasięgu wyznaczały rzeki Brynica i Przemsza, północną Mała Panew, na południu sięgał po Mikołów i Mysłowice, a na zachodzie – ziemię raciborską. Historia Śląska była bardzo …
więcej »

« NowszeStarsze »