Promocja książki „Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies”

Zapraszamy wszystkich, dorosłych i dzieci, na promocję książki

Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies
red. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann
Oficyna Naukowa, 2018

Książka powstała w dwóch wersjach: akademickiej (bardziej dla dorosłych) i dla dzieci

poniedziałek 18.06.2018 godz.18:30
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Książka jest rezultatem prac prowadzonych w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, zwłaszcza projektu „Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies”. Podstawowy jego cel to zbadanie wiedzy i opinii dzieci na temat zdrowia. Używając metodologii childhood studies, w tym metod partycypacyjnych wykorzystujących aktywności artystyczne i zabawę, oraz etnograficznych wywiadów pogłębionych i obserwacji uczestniczącej, poznajemy dziecięce narracje i inne formy ekspresji, odnoszące się do sposobów konceptualizowania kategorii związanych z ciałem. Do współtworzenia publikacji zaprosiłyśmy też osoby prowadzące badania związane z dzieciństwem i cielesnością w ramach innych projektów badawczych. Wszystkie one wywodzą się z nurtu childhood studies, stawiającego w centrum zainteresowania dziecko, które tu staje się pełnoprawnym podmiotem procesu badawczego, tak jak w przypadku dorosłych uczestników badań.

Publikacja jest też bodaj pierwszą w Polsce akademicką książką w dwóch wersjach: tradycyjnej, pisanej naukowym żargonem, i dla dzieci, także tych, które brały udział w badaniach.

Pracownia Warecka – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Projekt „Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies” został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie umowy nr 2014/15/B/HS3/02477.