Przez Maroko, Tunezję i Egipt. Muzyczna podróż po Afryce Północnej – warsztaty dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na trzecie spotkanie odbywające się w ramach projektu Podróże z antropologią!

źródło: https://snl.no/darbuka

Sobota, 3 lipca 2021, godz. 11:00
Księgarnia Sklepu Podróżnika, ul. Kaliska 8/10, Warszawa

Zaproszenie – wersja dla dzieci

Egipt, Tunezja czy Maroko to piękne plaże i ciepłe morze, ale też coś równie ciekawego – wspaniała muzyka! Czy wiecie, który bęben wygląda jak kielich? A na którym można… zagrać jego nazwę? Co to za flet, który wygląda jak trzcina i wcale nie tak łatwo wydobyć z niego dźwięk? Na spotkaniu poznamy instrumenty o tak ciekawych nazwach jak bendir, darbuka, riq czy ney i nauczymy się wygrywać prawdziwe arabskie rytmy.

Zaproszenie – wersja dla rodziców/opiekunów

Pustynia, piramidy, ciepłe morze, słowem – idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek! To często pierwsze skojarzenia, które przychodzą nam do głowy kiedy myślimy o krajach takich jak Maroko, Tunezja czy Egipt. Afryka Północna to jednak także fascynująca kultura i sztuka, której korzenie sięgają setki, a czasem nawet tysiące lat w przeszłość. W czasie zajęć skupimy się na poznaniu tajników tradycyjnej arabskiej muzyki. Uczestnicy poznają muzykę krajów Maghrebu, czyli Afryki Północnej, w tym takie instrumenty jak bendir, darabuka, riq czy ney arabski. Nauczą się kilku tradycyjnych rytmów, a także stworzą swój własny.

Prowadzenie: Justyna Szymańska, Wojciech Lubertowicz

Warsztaty są bezpłatne, trwają godzinę zegarową. 

Obowiązują zapisy, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 5 dzieci wraz z opiekunami. Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

Współorganizator: Sklep Podróżnika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej 2021
 1. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 5 dzieci z rodzicami/ opiekunami. Jedno dziecko może przyjść tylko z jednym rodzicem lub opiekunem. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
 2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 3. Wszystkie osoby dorosłe znajdujące się na sali zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek.
 4. Przed wejściem do sali konieczna jest dezynfekcja rąk, środki zostaną zapewnione przez organizatora.
 5. Organizator zapewnia oddalone od siebie stanowiska warsztatowe oraz materiały warsztatowe przygotowane osobno dla każdego uczestnika. Nie zapewnia natomiast napojów oraz naczyń – należy je przynieść ze sobą.
 6. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować. 
 7. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
 8. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
 9. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego. Nie jest możliwe dołączenie do spotkania bez wcześniejszego zapisu.
 10. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
 11. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.