Relacja ze spotkania „Podróże z antropologią. Bułgaria”

W Pracowni Duży Pokój 13 listopada odbyło się piąte już spotkanie z cyklu „Podróże z antropologią”, podczas którego gościliśmy dr Magdalenę Lubańską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Pawlinę Carlucci.

Tym razem przenieśliśmy się do Bułgarii, by przyjrzeć się relacjom między muzułmanami i chrześcijanami w Rodopach Zachodnich i Centralnych. Krótki wykład dr Magdaleny Lubańskiej wprowadził nas w tematykę spotkania, zachęcając do refleksji nad tym, jak należy interpretować sąsiedzkie relacje muzułmanów i chrześcijan oraz ich praktykę wzajemnego odwiedzania swoich świętych miejsc. Po tym ciekawym wstępie mieliśmy przyjemność obejrzeć prezentację slajdów. Fotografie Pawliny Carlucci przeplatały się z cytatami z wywiadów terenowych, tworząc działający na wyobraźnię obraz codziennego życia w Rodopach, wierzeń i praktyk ich mieszkańców i lęku, że religijne różnice znów mogłyby stać się zarzewiem przemocy.

W drugiej części spotkania goście i uczestnicy dzielili się przemyśleniami na temat koegzystencji dwóch grup religijnych, wzbogacając dyskusję o własne obserwacje i doświadczenia. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego można było spróbować chałwy i bułgarskich win zapewnionych przez Sklepy Domu Wina. Serdecznie dziękujemy!

Przypominamy także o konkursie, w którym można wygrać książkę Magdaleny Lubańskiej „Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach”. Wystarczy do poniedziałku 24.11.14 wysłać krótką notatkę z refleksjami po spotkaniu na adres pracownia@etnograficzna.pl.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt „Pracownia Koszykowa” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Lokal przy ul. Wareckiej 4/6 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Patronami medialnymi cyklu „Podróże z antropologią” są Kontynenty oraz post-turysta. Poczęstunek na spotkaniu zapewniały Sklepy Domu Wina.