Sceny z życia religijnego Murafy. Podole, Ukraina, 2012-2014

Autorzy artykułów o życiu religijnym współczesnego Podola zapraszają na promocję publikacji w kwartalniku “Konteksty” (3/2015).

W programie rozmowa z prof. Urszulą Augustyniak o historii i antropologii
oraz pokaz filmu Tamary Alliny “Pod płaszczem Matki Boskiej Murachowskiej”

11 grudnia (piątek) o godz. 18.00 w Pracowni “Duży Pokój”, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka).

Katarzyna Kaczmarska, Jan Lech, Marcin Skupiński, Maria Sokołowska, Jacek Wajszczak, Magdalena Zatorska, Magdalena Zowczak

Wydarzenie na Facebooku

Spis treści

Artykuły prezentują wyniki badań etnograficznych prowadzonych na Podolu w ramach grantu “Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska – Ukraina)”.